+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Peygamber efendimizin hayatı ile ilgili bulmaca hazırlamam gerekiyor acil yardımcı olabilirmisiniz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamber efendimizin hayatı ile ilgili bulmaca hazırlamam gerekiyor acil yardımcı olabilirmisiniz
  Peygamber efendimizin hayatı ile ilgili bulmaca hazırlamam gerekiyor bana yardımcı olabilir misiniz. bunun dışında bana peygamber efendimizin hayatını da kısaca yazabilir misiniz. sonolarak peygamber efendimizin en önemli özelliğini de yazabilir misiniz. 2. Asel
  Bayan Üye

  peygamber efendimizin hayatı ile ilgili bulmaca hazırlamam gerekiyor acil yardımcı olabilirmisiniz

  Soru 1 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisine vahiy gelmeden önce devamlı
  olarak şehirden uzaklaşıp, putlara tapmamanın zevkini çıkardığı yer ve
  sonunda da kendisine peygamberliğin verildiği yani ilk vahyin geldiği dağın
  ve mağaranın ismi nedir?
  Cevap : Nur dağı, Hira mağarası.

  Soru 2 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Hira mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli
  nasıldır?
  Cevap : Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde)

  Soru 3 : Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve El-Ehnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinden
  habersiz Allah Resulü (s.a.v.)’in Kur’an okumasını dinlemeye giderlerdi.
  Sabaha kadar evin yakınında Kur’an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya
  başlayınca da kimseler görmesin diye gizlice ayrılmak istediklerinde
  birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi.
  Ama her üçüde bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri
  unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi. Bir kez daha söz verip gene
  gelirler Kur’an’ı Kerim’in bu güzelliğini gördükleri halde yinede teslim
  olmuyorlardı. İşte bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu
  insanlar ve onlar gibi onların bulunduğu konuma ne ad verilir?
  Cevap : İnadı Küfür.

  Soru 4 : İslam’ı yaşamak için yerel iktidarın zulüm rejimlerinden kaçıp daha müreffeh bir
  hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, Allah (c.c.)’ın kanunlarını ikame etmek,
  Ruhun Allah (c.c.)’ın kanunlarıyla terbiye edilmesi için ilahi yaşam kaygısını
  Allah (c.c.)’ın arzında değişik yerlerde vermek sebebiyle yapılan göçe ne ad verilir?
  Cevap : Hicret.

  Soru 5 : Mekke’de İslam’ın istediği şekilde yaşayamayan müslümanların, bir davanın
  gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, Allah (c.c.)’ın
  istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini, ailelerini terk
  etmeleri hareketine ne ad verilir?
  Cevap : Hicret.

  Soru 6 : Suçları yalnız Allah (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek
  olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde
  müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek,
  hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka
  duyurulması için bir afişle Kabe’nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde
  verilen ismi o günkü ve bugünkü adıyla söyleyiniz.
  Cevap : Haber-üs Sahife, Ambargo.

  Soru 7 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Medine’ye gelişinin yedinci ayında Rabbimiz
  savaşa izin verdi. Bu izin Hac suresi 39 ve 40.cı ayetlerle oldu. Bu ayetlerden
  sonra Allah Resulü (s.a.v.)’in düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve
  aynı zamanda İslam’ın ilk seriyyesi olan seriyyenin komutanı kimdir?
  Cevap : Hz. Hamza (r.a.) dır.

  Soru 8 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinden hemen sonra Medine’de yaptığı
  ilk üç iş nedir?
  Cevap : a-İslam devletinin merkezi olan caminin inşaatı,
  b-Müslümanların ekonomik sorunlarını gidermek,
  c-Müslümanların can emniyetini sağlamak.

  Soru 9 : İşkence yıllarında Ebu Lehep ve karısı Ümmü Cemil müşriklerin iki azılı
  kişileri idiler. Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu. Ebu Lehebin emriyle
  Ümmü Cemil dikenleri topluyor ve Allah’ın Resulü (s.a.v.)’in geçeceği
  yollara diziyordu. Bu iki zalimin yaptıkları zulümlerden dolayı Kur’an’ı
  Kerim’de adlarına sure inmiş ve bu surede kendilerine Rabbimizin kelamıyla
  beddua edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ve ashabına zulmeden
  bu iki azılı müşrikin Tebbet suresinde geçen ahiretteki isimlerini söyleyiniz.
  Cevap : Hammaletel Hatap.

  Soru 10: Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da
  Allah (c.c.)’a en yakın makam olan Sidret-ül Müntehaya gitmesine ne ad verilir?
  Cevap : İsra ve Miraç
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz bilindiği gibi 571 yılında dünyaya geldi. bunun dışında peygamber efendimiz bilindiği gibi dünyaya gelen son peygamberdir ve bunun dışında peygamber efendimizin en önemli özelliklerinden biri tüm insanların ve peygamberlerin en üstünü olmasıdır.
+ Yorum Gönder


peygamber efendimizle ilgili bulmaca,  peygamber efendimizin hayatı ile ilgili bulmacalar,  peygamberimizin hayatı ile ilgili bulmacalar,  peygamber efendimizin hayatı ile ilgili sorular,  peygamber efendimiz bulmaca,  peygamber efendimizin hayatı ile ilgili testler