+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Yargıtayın onama kararına nasıl itiraz edebilirim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yargıtayın onama kararına nasıl itiraz edebilirim
  2003 ağustos tarihinde işlenmiş olan hırsızlık suçundan dolayı ekim 2003 yılında hakkımda dava açıldı yerel mahkeme 2007 yılında 2 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verdi temyiz ettim 2012 şubat ayında yargıtay cezayı onadı ancak eski yasa da dava zamanaşımı 5 yıl kesilme halinde 7.5 yıl buna göre yargıtayın onama kararına nasıl itiraz edebilirim 2. Asel
  Bayan Üye

  Yargıtayın onama kararına nasıl itiraz edebilirim

  Sağlıklı bilgi için bir avukata başvurun.
 3. Ziyaretçi
  Yargıtay Ceza Dairelerinden verilen karara ne yazık ki sizin doğrudan bir itiraz hakkınız bulunmamaktadır.
  CMK. ilgili madde aynen aşağıdaki şekildedir.

  MADDE 308.- (1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re'sen veya istem üzerine, ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Yargıtay bilindiği gibi adli mahkemelerin vermiş oldukları kararların hukuka uygun olup olmadıklarını araştıran veya denetleyen mahkemelere verilen addır. son olarak Yargıtayın işleyişi bilindiği gibi yasalar ile beraber düzenlenmiştir.

+ Yorum Gönder


yargıtayın onama kararına itiraz,  yargıtay onama kararına itiraz,  yargıtayın onadığı karara itiraz,  onama kararına itiraz,  yargıtay onamasına itiraz,  yargıtay kararına nasıl itiraz edilir