+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda 1926 yılından önce türk halkı şeker ihtiyacını nasıl karşılıyordu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  1926 yılından önce türk halkı şeker ihtiyacını nasıl karşılıyordu
  1926 yılından önce türk halkı şeker ihtiyacını nasıl karşılıyordu. bunun dışında günümüzde ihtiyaç duyduğum şekeri nasıl karşılanmkatadr kıısaca açıklayabilir misiniz. ama lütfen açıklamalarınızı en geç yarına kadar verebilir misiniz. 2. Ayyıldız Bayrak
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet Dönemi Tarım  Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın yüzde seksene varan bölümü tarım kesiminde çalışıyordu. Cumhuriyet idaresinin üzerinde önemle durduğu bir konu da tarımın geliştirilmesi oldu. Mustafa Kemal, 26 Ocak 1923 yılında Alaşehir’de konuşurken fetihler yalnız kılıçla değil sabanla yapılandır diyerek tarımın ülke ekonomisi açısından önemini belirtmişti. Tarımsal bir nitelik taşıyan az gelişmiş bir ekonomide tarım kesminin önemi üzeridne duran Atatürk, tarım faaliyetlerini küçümseyen ve tarımda çalışanları hor gören anlayışa bütün gücüyle karşı çıktı.

  Ekonomide tarımı ve tarım kesiminde çalışanları yücelterek bir görüş değişimini yaratmaya çalıştı. Daha sonra da bunun gerçekleşebilmesi için neler yapılması anlattı. Tarım kesiminde çiftçinin durumunu güçleştiren etkelnerden biri de vergi yükünün ağır olmasıydı. Aşar vergisi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çiftçinin devlete ödediği bir vergiydi. Çiftçi elde ettiği ürünün onda birini devlete vermek zorundaydı. Çiftçiler çoğu zaman bu vergiyi ödemekte güçlük çekerlerdi.

  Cumhuriyetin ilk yıllarında aşar vergisi genel bütçe gelirinin yüzde 25′ini oluşturuyordu. Bu durum köylü için ezici bir yüktü. Cumhuriyet yönetimi İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi‘nde çiftçi kesiminin isteği üzerine 17 Şubat 1925′de köylüyü ezen aşar vergisini kaldırdı. Aşar vergisinin kaldırılması Türkiye’de ilk defa hükümetin, üretici köylü lehine aldığı önemli bir karar olması yönüyle önem taşımaktadır.

  Tarımsal üretimi artırmak amacıyla yeni ve gerçekçi önemler alındı. Bu önlemler doğrultusunda köylü ve üreticiye borç para, tohum, fidan, damızlık hayvan verildi. Örnek çiftlikler, fidanlıklar ve haralar kuruldu. Yapılan çalışmalar sonucu, ülkemizin iklimine uygun yeni ürünler yetiştirildi. Bunun sonucu olarak yurdumuzun her yöresinde şeker pancarı, Karadeniz Bölgesi’nde çay, Güney bölgelerimizde turunçgiller yetiştirilmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bnkasının verdiği kredi ikoşulları kolaylaştırıldı. 1929′da Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. Cumhuriyet Döneminde hükümet, tarım alanında sadece köylüyü himayet etmekle kalmadı, Türkiye’nin gelişmiş bir tarım ülkesi olması için tarım öğretimine de önem verdi. Orta dereceli ziraat okulları açıldı, uzman sayısının artması için Avrupa’ya öğrenciler gönderildi.

  Cumhuriyet yönetiminin önem verdiği bir konu da topraksız çiftçiye işleyebileceği kadar toprak temin etmekti. 1929 yılında çıkarılan bir kanunla, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki topraksız ya da yeterli toprağı olmayan köylüyü toprak sahib yapmak amaçlanmıştı. Ancak kişilere ait toprakların hazine ve topraklarının tam olarak belirlenememiş olması ve bütçe olanaksızlıkları nedeniyle kanunun uygulanmasına geçilemedi. 1945 yılında bu konuda yeni bir kanun daha çıkarılmışsa da İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle yine uygulanamadı.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Şeker bilindiği gibi tatlı olan bir maddedir. bunun dışında tatlı olan bu madde bilindiği gibi hem çocukların hem de büyüklerin sevdiği bir şeydir. bunun dışında şeker bilindiği gibi direk değil şeker pancarından elde edilmektedir. son olarak dünyada e çok şeker üreten ülke bilindiği gibi rusyadır.
+ Yorum Gönder