+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Mesane kesesi alınanan hasta yaşam durumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mesane kesesi alınanan hasta yaşam durumu
  Izmir tepecik hastanesinde 10 seneyi geçkin tedavi gören babam birtürlü iyileşmedi son olarakta mesane kesesini almamız zorundayız deniyor babam 1933 doğumlu dokuzsaat süren bir amelitatmış devamlı tedavi aşamısında olan bir hasta olan babam iyileşmemesi ve mesane kesi alımınakadar geldi fakat bu ameliyattan korkuyoruz başka bir tedavi yöntemi varmıdır yapılması mı lazım şimdiden teşekürle bizi aydınlatırmısınız. 2. Asel
  Bayan Üye

  Mesane kesesi alınanan hasta yaşam durumu

  İdrarda kan tanısı ileri teşhis yöntemlerinin uygulanmasını gerekli kılar. Genellikle ilk test sitoloji olmaktadır. Mesanede tümör varlığı, sistoskopi ile araştırılır. Bu işlemde sistoskop denilen özel bir aletle cinsel organdan girilerek mesane göz ile değerledirilir. Tümör görüldüğünde patolojik inceleme için parça alınır.

  Hastalığın tedavi şekli ve yoğunluğunun belirlenmesinde evre ve derecesi, tümörün yeri ve hastanın genel sağlık durumu göz önüne alınır.

  Tümörün derinliği ve mesane dışında yayılımı bu planlama için esas teşkil eder. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi metodlar sözkonusudur. Tümör saptanan hastalara transuretral tümör rezeksiyonu (TUR) yapılır. Yapılan cerrahi müdahale sonrası patolojik inceleme evrelendirme için gereklidir. Tanı konduğunda %85 mesane ile sınırlıdır. Lenf modülleri tutulumu ve uzak metastazlar %15 lerdedir. Tümörün ilerlemesi, tekrarlaması, karakterinin kötüleşmesi, patolojik derecesiyle yakın olarak ilişkilidir. Patolojik dereceleri yüksek olanlarda yaşam şansı %30larda kalmaktadır.

  Mesane kanserindeki en büyük handikap, tekrarlama oranı en yüksek kanserlerden biri olmasıdır. Bu yüzden hasta sık sık doktor tarafından kontrol edilmelidir. Operasyondan hemen sonra birden fazla tümör varsa, 2cm den büyükse, kötü yerleşimliyse ürologun tecrübesine göre tam temizlenememişse ve tekrarlama etme ihtimali varsa, 8 haftada bir olmak kaydıyla BCG (tüberküloz aşısı), Mitomycin, Ebirubicin gibi kimyasal ajanlarla yıkanarak ameliyattan kalan tümör hücreleri öldürülmeye ve tekrarlama ihtimali en aza indirilmeye çalışılır.

  Mesane duvarında derinleşmiş olan tümörler için ise TUR denilen operasyon kesinlikle tedavi sağlayamayacağı için radyoterapi, yani ışın tedavisi gerekmektedir.

  Radikal sistektomi denen yöntem ise, bölgesel lenf bezleri ve mesanenin olduğu gibi parçalanmadan çıkartılmasını takiben, barsaklardan alınan parçalarla yapılan bir mesaneye bağlanan idrar yolları, ve yeni mesanenin anüse, cilde ya da eski idrar kanalına bağlanmasıdır.

  Bu ameliyatlar erkekte ve kadında bazı farklılıklar gösterir ki erkeklerde lenf nodülleri mesane ve prostat, bazen üretra; kadınlarda ise lenf nodülleri, mesane, yumurtalıklar, rahim ve vajinanın üst bölümü çıkartılmaktadır. Operasyonlar öncesi ve sonrasında kemoterapik uygulamalar da söz konusu olabilir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Mesane kesesi bilindiği gibi insanlarda idrarı toplayan yani bir müddet tutan yerdir. bunun dışında bilindiği gibi mesanenin yani idrar torbasının esneme gibi bir özeliği de bulunmaktadır. bu mesaneden meydana gelen bazı hastalıklar vardır ki bunların ne tehlikesi bilindiği gibi mesane kanserid.r
+ Yorum Gönder