+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Mantarlarla ilgili yazı lazım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mantarlarla ilgili yazı lazım
  Milgili yazı lazım bana onlar hakkında bir yazı verebilir misiniz. bunu dışında bir de mantarlar bilindiği gibi canlı varlıklardır peki bu varlıklar hangi canlı aleminde yer almaktadırlar. ayrıca bu mantarların ne gibi özellikleri vardır kısaca açıklar mısınız. 2. Asel
  Bayan Üye

  mantarlarla ilgili yazı lazım bana


  ..Mantar
  Mantar, klorofil taşımayan organizma. Sınıflandırmada bitkiler alemi içinde ele alınmaları bilim adamları arasında uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Başka bitkilerin üzerinde parazit olarak, ölü bitkilerin üzerinde çürükçül (saprofit) veya başka canlılar ile simbiyotik bir yaşam sürdürürler. Mantarların üremesi sporlar yoluyla gerçekleşir.

  Mantar, klorofil taşımayan
  Klorofil Çeşitli dalga boylarındaki ışıkları emerek bitkide fotosentez (özümleme) olayının meydana gelmesine sebeb olan, yeşil renkli bir pigment (renk verici madde).

  Bulunuşu: Bitkilerde bulunan klorofil, beş çeşit olup, bunlar a,b,c,d ve e şeklinde adlandırılır. Bunların molekülleri birbirine çok benzer. Damarlı yeşil bitkilerde klorofil a ve b 3/1 oranında bulunur. Diğer klorofiller bu bitkilerde bulunsa bile çok az veya eser miktardadır. Klorofil bitkide kloroplast adı verilen orga
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.organizma. Sınıflandırmada

  Tümünü okumak için linke tıklayınız.bitkiler alemi içinde ele alınmaları bilim adamları arasında uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Başka bitkilerin üzerinde
  Bitki, fotosentezle beslenme, embriyon dokularının bireyin bütün yaşamı boyunca etkinliğini sürdürdüğü sınırsız büyüme özelliği, hücre çeperlerinin selülozlu ve görece sert oluşu, yer değiştirmeyi sağlayacak organların yokluğu nedeniyle yaşamını bulunduğu yere bağlı olarak sürdürme, duyu ve sinir sistemlerinin bulunmayışı gibi temel özelliklerle tanımlanan yaşam biçimi.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.parazit olarak, ölü bitkilerin üzerinde
  Parazit, başka canlıyı öldürmeden ondan beslenen canlılara denir. Bunlar genelde beslendikleri organizmaya büyük zarar verir. Sivrisinek ve Bağırsak Kurdu, insanlardan beslenen parazitlerden birkaçıdır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.çürükçül (saprofit) veya başka canlılar ile
  bkz. Saprotrof
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.simbiyotik bir yaşam sürdürürler. Mantarların üremesi
  bkz. simbiyoz beslenme
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.sporlar yoluyla gerçekleşir. Toprağa dökülen sporlar rüzgarla ya da
  bkz. spor
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.böceklerle çevreye dağılır ve

  Tümünü okumak için linke tıklayınız.toprakta yıllarca yaşayabilir. Mantarlar nemli ortamlarda gelişirler, bu nedenle
  Toprak hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan bir diğeri de topraktır. Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.yağmurlardan sonra topraktaki
  Yağmur, bir çeşit yağıştır. Diğer yağış türleri içinde kar, sulusepken, dolu ve çiğ vardır. Yağmur bulutlardan Dünya'nın yüzeyine ayrı su damlalarının düşmesi ile oluşur. Tüm yağmur damlaları yüzeye ulaşmaz, bazıları düşme esnasında kuru havadan geçerken buharlaşır. Sıcak ve kuru çöl bölgelerinde virga olarak adlandırılan bir olay vardır, bu olay hiçbir yağmur damlasının yüzeye ulaşmaması durumunda oluşur.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.sporlar çimlenerek mantarları oluştururlar.

  Önemli not: Yenebilen ve zehirli mantarlar yan yana yetişebilirler. Bazı yenebilen ve zehirli türler birbirine o kadar benzer ki bunu ancak bir mantarbilimci ayırt edebilir. Zehirli mantarların tadı yenebilen mantarlarınkinden farklı değildir. Etinin rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz.

  Mantarlar arasında insanların çeşitli amaçlarla yararlandıkları türler vardır.
  Spor, belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler. Önceleri spor kavramı, boş zamanlan değerlendirmeye yönelik balıkçılık, avcılık ve atıcılık gibi açık hava etkinliklerini, belirlenmiş kurallara göre bireyler ya da takımlar arasında yapılan düzenli atletik yarışmalardan ayırmak için kullanılırdı.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Fermantasyon yaparak

  Tümünü okumak için linke tıklayınız.alkollü içkilerin hazırlanmasında ve
  Alkol (Arapçadan: evren eser = al-kuhl; rastık taşı tozu), karbon atomuna doğrudan doğruya -OH grubunun bağlı olduğu organik bileşiklere verilen genel addır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.ekmek yapımında kullanılan Ekmek Alm. Brot, Fr. Pain (m), İng. Bread. İnsanlar için değerli ve temel bir gıda. Kelime Türkçe olup, aslı “etmek”tir. Ekmek, bazı yörelerde sadece buğdaydan yapıldığı gibi, bazı yörelerde de mısır, çavdar, arpa ve yulaftan yapılır.

  Ekmeğin tarihi ilk insan adem aleyhisselama dayanır. Kolay ve ucuz elde edilmiş olması, tarihin ilk zamanlarından bu yana ekmeğe rağbeti arttırmış ve insanlar hemen her çağda ekmek kullanmışlardır. Yapılan araştırmalara
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Saccharomyces türleri,
  {{Taksokutu
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.antibiyotik eldesinde kullanılan Antibiyotik, herhangi bir mikroorganizma tarafından, başka bir mikroorganizmayı öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen her türlü madde. Antibiyotik üretimi, onu üreten mikroorganizma için selektif bir avantaj sağlar. Örnek olarak, Penicillium tarafından üretilen antibiyotikler, doğada rekabet halinde olduğu diğer mikroorganizmaların büyümesini önleyerek Penicillium'a doğal ayıklanma sürecinde bir avantaj sağlar.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Penicillium türleri ve ergo alkaloitlerinin elde edildiği Penisilin, 1929 yılında Londra'da Sir Alexander Fleming tarafından Penicillium Notatum adlı küfte keşfedilen antibiyotik. Bu madde, ilk olarak 1911 yılında bir İskandinavyalı tarafından tanımlanmış olmakla beraber o yıllarda iyileştirici gücü bilinmemekteydi. 1945 yılında Fleming'le birlikte Nobel Ödülünü kazanan Oxford'lu Florey ve Chain, penisilinin kitle halinde elde edilebilmesini temin etmişlerdir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Claviceps purpurea mantarı gibi.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Mantarlar bilindiği gibi ne bitki ne de hayvanlar alemine ait olan bir canlıdır. bu canlı bilindiği gibi tek başına bir alemdir. bunun dışında mantarlar bilindiği gibi hareketsiz olup toprağa bağlı olması ile bitkilere onun dışında beslenme şekli ve glikojen depo etmesi özelliği ile hayvanlara benzemektedir.
+ Yorum Gönder


mantarlarla ilgili yazılar,  mantarlarla ilgili kompozisyon,  mantarlarla ilgili kompozisyonlar,  mantarlarla ilgili afişler,  mantarlarlailgili yazı