+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez Anlamı nedir ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez Anlamı nedir ?
  Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez(Mevlana) Anlamı nedir ? 2. Asel
  Bayan Üye

  Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez Anlamı nedir ?  Hz. Mevlana, olumsuzluklarla uğraşmamızı istemez. Gül ile meşgul olan, gül kokar. Pislik böceği ise, yoldaki hayvan gübrelerini yuvarlayıp durmaktan hoşlanır. İyi olan iyilikle meşgul olmalı, hiçbir sebeple kötülüğe bulaşmamalıdır. “Kötülere taş atma, uğraşma; pisliği üzerine sıçratırsın” der.
  Deniz gönüllü olanlara kötüler ne zarar verebilirler ki…”Hiç köpeklerin dudağı değdi diye, deniz kirlenir mi?”
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez


  Küçük sular, en ufak bir pislikle kirlenirler. Ancak derya misali uçsuz bucaksız olan suları, köpeklerin dudakları aslâ kirletemez. Çünkü deryalar kendisine akan kirlerle bulanmaz, üstelik o kirleri de kendi temizliği içinde eritir, yok eder. İşte Allâh’ın sâlih kulları da böyle deryalar gibidir ki, onlara gafil ve nâdan kimselerin yaptığı kabalıklar, attığı çamurlar ve hakaretler aslâ zarar vermez. Şu hadise bu hususta ne güzel bir misaldir:


  Bir gün Sultan Ahmed Han, çok sevdiği üstâdı Hüdâyî Hazretleri’ne kıymetli bir hediye göndermişti. Fakat Hazret-i Hüdâyî, devlet ricâlinden hediye alma alışkanlığı olmaması için kabûl etmedi. Bunun üzerine Sultan Ahmed, hediyeyi uhdesinden çıkarmış bulunduğu için onu devrin şeyhlerinden Abdülmecîd Sivâsî Hazretleri’ne gönderdi. Abdülmecîd Sivâsî Hazretleri’nin hediyeyi kabul etmesi münâsebetiyle de bir ziyâret esnâsında:


  “–Efendi Hazretleri! Ben bu hediyeyi daha evvel Hüdâyî Hazretleri’ne göndermiştim. Kabul buyurmamıştı. Fakat siz kabul buyurdunuz!” dedi.


  İfâdelerdeki nükteyi anlayan Sivâsî Hazretleri de şu mânidar cevabı verdi:


  “–Sultanım! Hazret-i Hüdâyî bir ankâdır ki, lâşeye tenezzül etmez!”


  Bu cevaptan memnun olan Sultan, aradan birkaç gün geçtikten sonra Hüdâyî Hazretleri’ne uğradı. Ona da:


  “–Efendim! Sizin kabul etmemiş olduğunuz o hediyeyi Abdülmecîd Efendi kabul buyurdu.” dedi.


  Hazret-i Hüdâyî de mütebessim bir çehre ile:


  “–Sultanım! Abdülmecîd Efendi bir deryâdır. Koca deryâya bir damlacık mâsivâ kiri düşmesi, onun sâfiyetine zarar vermez!” buyurdu.

+ Yorum Gönder


köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez ,  köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez anlamı,  köpeğin dudağı değdi diye deniz kirlenmez,  köpeğin dudağı değdi diye deniz kirlenmez sözü ne,  köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez ne demek,  köpeklerin ağzı değdi diye deniz kirlenmez