+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Eylem planı nasıl hazırlanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eylem planı nasıl hazırlanır
  Bir konu ile ilgili yasalar çerçevesinde eylem yapacağız. Eylem planı nasıl hazırlanır kısaca bilgi verir misiniz? 2. Fatih
  Yeni Üye

  Eylem Planları Nasıl Hazırlanır?
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ilgili hükümleri gereği; her bir gürültü kaynağının çevresinde oluşturacağı gürültü düzeylerini gösteren gürültü haritaları esas alınarak, özellikle çevresel gürültüye maruz kalma düzeylerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açmasının mümkün olduğu ve çevresel gürültü kalitesinin korunmasının gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir.

  Hazırlanacak eylem planı;

  Çevresel gürültüye maruz kalma düzeylerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açmasının mümkün olduğu,
  Yerleşim alanı içerisindeki sakin alanlar ile çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olacağı
  yerlerde gürültü kontrolü amaçlı alınacak tedbirleri içermelidir.


  Eylem planlarında belirlenecek gürültü kontrol tedbirlerinin belirlenmesinde 2 unsur göz önünde bulundurulmalıdır.


  Belirlenecek kontrol tedbirleri, eylem planları hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluşların takdir yetkisine tabidir.
  Ancak; gürültü kontrol tedbirlerinin ya ÇGDY Yönetmeliğinde verilen sınır değerlerin aşıldığı alanlarda alınacak önlemleri ya da eylem planlarını hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından seçilen diğer kriterleri içeren ve özellikle stratejik gürültü haritalama ile tespit edilen en önemli alanlar için tespit edilecek kontrol tedbirleri içermesi gerekmektedir.

  Gürültü eylem planları, “gürültü sorunlarının ve gürültü etkilerinin” düzenlemesine yönelik hazırlanmalıdır.

  Gürültü eylem planları yerleşim alanları ile ana ulaşım yolları, ana demiryolu güzergahı ve büyük havaalanları yakınlarında bulunan bölgeler
  için hazırlanmalıdır.

  Gürültü eylem planları en azından gürültü haritası çıkartılan alanlar için hazırlanmalıdır. Sınırlandırılmış alanların dışındaki gürültü kaynakları da planlanan alanlara etki edebilir veya gürültü azaltımına yönelik önlemler başka alanlara sıkıntı verici etki yaratabilir.
+ Yorum Gönder