+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Kimyasal kinetik teorileri, gazların kinetik teorisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kimyasal kinetik teorileri, gazların kinetik teorisi
  kimyasal kinetik teorileri nelerdir? ve gazların kinetik teorileri hakkında bilgi verir misiniz? kimya dersi için acil gerekiyor.. lütfen yardım edin 2. Asel
  Bayan Üye

  Kimyasal kinetik teorileri, gazların kinetik teorisi


  Gaz moleküllerinin aralarında çok büyük boşluklar bulunması onların büyük oranda sıkıştırılabilmesini sağlar. Sıvılarda ve katılarda moleküller birbirine çok sıkışık durumdadırlar. Büyük basınçlarda bile çok az bir hacim değişmesi gözlenebilir, pratikçe sıkıştırılamazlar. moleküllerinin asılı kalmaları onların birbirleri ile devamlı çarpışma halinde olmaları ile açıklanır. Gaz moleküllerin devamlı hareket halinde olmaları gazların kinetik teorisi ile açıklanır. Gazların kinetik teorisi aşağıdaki bilgileri ortaya koyar.

  1. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar o kadar büyüktür ki bu büyük boşluklar yanında gaz moleküllerinin hacimleri ihmal edilecek kadar küçük boyuttadır.

  2. Gaz molekülleri neden havada asılı kalıyor yere düşmüyor sorusuna da bir cevap olarak gaz molekülleri devamlı hareket halinde ve birbirleri ile çarpışmaktadırlar. Gaz moleküllerinin çeperlere çarpması ise gaz basıncını oluşturur.

  3. Gaz molekülleri hareketli olduğundan dolayı sahip oldukları kinetik enerjileri sıcaklıkla orantılıdır. Bir cismin hızı arttıkça kinetik enerjisi de artar.Moleküllerin hızları farklı olmasından dolayı ortalama hız alınır. Sabit sıcaklıkta tüm farklı gaz moleküllerinin eşit kinetik enerjiye sahip olacağı düşünülürse yüksek molekül ağırlıklı bir gaz molekülünün, düşük molekül ağırlıklı gaz molekülüne göre daha düşük hızlı olacağı bulunur.

  4. Gaz moleküllerinin kabın duvarları veya birbirleri ile çarpışmaları mükemmel elastiktir. Çarpışan moleküller arasında enerji alışverişi olabilir. Fakat çarpışan moleküllerin toplam enerjisi öncekinin aynısıdır.  Joule-Thomson olayı:  Dışarıya karşı iş yapmaksızın genleşen gazlar soğur. Bu durumda iş, moleküller arası çekim kuvvetlerine karşı yapılır, moleküllerin bir kısım kinetik enerjisi potansiyel enerjiye çevrilir.

  Graham'ın Gazların Yayılma Yasası:  Yayılma (difüzyon), rastgele molekül hareketi sonucu moleküllerin göç etmesidir. İki yada daha fazla gazın yayılması, moleküllerin karışıp bulunduğu yerde homojen bir karşım oluşturması ile sonuçlanır. Dışa yayılma (efüzyon) gaz moleküllerinin bulundukları kaptaki bir delikten dışa doğru kaçmasıdır. İki değişik gazın dışa yayılma hızları mol kütlelerinin kare kökü ile ters orantılıdır :


  111yz.gif
+ Yorum Gönder


kimya kinetik teori,  kimyasal kinetik teorileri,  kimyasal kinetik ile ilgili teoriler,  kimya kinetik teorinin varsayımları