+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Klorun kütle numarası nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Klorun kütle numarası nedir
  Klorun kütle numarası nedir ve ne anlama gelmektedir? kısaca Klorun kütle numarası hakkında bilgi verir misiniz 2. Asel
  Bayan Üye

  Klorun kütle numarası nedir

  Klor, bakterilere öldürücü olarak etki eder. Bu sebepten suyun dezenfektasyonu için kullanılır. Keza DDT gibi haşere öldürücü ilaç imalatında, beyazlatıcı olarak kireç kaymağı yapımında kullanılır. Etilenoksid, etilenglikol gibi endüstriyel önemi haiz fakat klorlu olmayan bileşiklerin üretiminde, ayrıca reçine îmâlâtında faydalanılan propilenglikol ve patlayıcı imalatında kullanılan gliserin üretiminde çok kullanılır.

  Klorun biyolojik önemi: Kandaki iyon dengesini oluşturan anyonların yaklaşık üçte ikisi klorür anyonudur. Vücudun ihtiyaç duyduğu klorür yemek tuzu ile alınır. Klorun bir bölümü deride, derialtı dokularda ve iskelette depolanır. Terlemeyle artan klorür kaybı içilen tuzlu ayran ile en iyi biçimde telafi edilebilir. Klorürler hücre dışı sıvıların basıncının ayarlanmasında, elektriksel bakımdan nötr olmasında ve vücudun absit-baz dengesinin sağlanmasında rol oynar.

  Atom numarası: 17

  Simge: Cl

  Kütle numarası: 35.453

  Kaynama Noktası (C): -34.7

  Erime Noktası (C): -101

  Yoğunluk: 1.56

  Buharlaşma Isısı: 2.44

  Kaynaşma (Füzyon) Isısı: .77

  Elektriksel iletkenlik: --

  Isıl iletkenlik: 2e-05

  Özgül Isı Kapasitesi: .116
 3. Asel
  Bayan Üye
  Klor Resimleri

  Klorun kütle numarası nedir 1.jpg

  Bir tüpün içindeki sıvı klor


  Klorun kütle numarası nedir 2.jpg
+ Yorum Gönder


k.öpekpor nosu,  klorun kütle numarası