+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Süleyman şah türbesi nerede Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Süleyman şah türbesi nerede
  süleyman şah türbesi nerede bulunmaktadır, duyduğuma göre ülke dışındaki tek türk toprağı olan bu türbe nerededir ve hakkında bilgi verirmisiniz.. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Süleyman Şah Türbesi Suriye Devleti hudutlarındaki Caber Kalesi ‘nde, Türkiyenin toprağı olarak uluslararası anlamda kabul edilen tarihi bir türbe.
  Selçuk beyin Arslan Yagbu’dan olan torunu Kutalmış’ın oğlu Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu Süleyman Şah’ın mezarı buradadır. Amcazadesi, sultan Melikşah’ın kardeşi Tutuş ile yaptığı savaşta burada vefat etmiştir. Tutuş, Süleyman Şah’ın türbesini ilk yaptıran kişidir. Bu topraklar Yavuz Sultan Selim zamanında 16. asırda fethedilmiştir.

  suleymansah.jpgsuleymansah2.jpgsuleymansah3.jpg
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Süleyman Şah kimdir? Ertuğrul Gazi'nin babası, Osman Gazi'nin dedesidir. Oğuzların Kayı boyundandır. Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler yoktur.

  Süleyman Şah veya Süleyman Şah Kaya Alpoğlu (1178? - 1227, Fırat), Kaya Alp'in (Kutalmış) oğlu, Ertuğrul Gazi'nin babası,Osman Gazi'nin dedesidir. Oğuzların Kayı boyundandır. Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler yoktur.

  12. yüzyılın sonlarında doğduğu ve Kayı boyunun reisi olduğu bilinir. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya’daki istilâsı üzerine, 13. yüzyılda Türkistan’dan batıya doğru göç etmeye karar vermiştir. Türkistan'dan 50.000 kişiyle Kuzey Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu'ya gelerek, 1214'te Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşti. Aynı boya mensup bazı aşiretler de Diyarbakır, Mardin ve Urfa'ya yerleştiler. Dikkat edilmesi gereken bir husus, Süleyman Şah'ın, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile karıştırılmaması gerekliliğidir.

  Ölümü ve mezarı

  Süleyman Şah Kayı boyu'ndan birkaç bey ile Caber'e giderken Fırat Nehri'nde boğuldu. Ölümünden sonra Caber Kalesi'nin dibindeki bir kümbete gömüldü.

  Mezarın bulunduğu bölge, I. Dünya Savaşı sonrasında Suriye Osmanlı Devletinden ayrılınca, Fransız Suriye Mandası sınırları içerisinde kalmıştır. Ancak Ankara Anlaşması ve Lozan Antlaşması'na göre Türkiye'nin toprağı sayılmıştır. Günümüzde Caber Kalesi'nde KutalmışoğluSüleyman Şah'ın mezarının yanında bulunan türbesinde Türk askeri nöbet tutmaktadır

  Oğulları

  Süleyman Şah'ın Sungur Tekin, Gündoğdu, Dündar Bey ve Ertuğrul Bey adında dört oğlu vardı. Sungur Tekin ve Gündoğdu, kabileleriyle birlikte eski yurtlarına döndü. Dündar Bey ve Ertuğrul Gazi, 400 çadırlık aile efradıyla beraber yeni bir yurt aramak için Pasin ovası ile Sürmeliçukur yöresine gittiler.
+ Yorum Gönder


caber kalesi nerede,  süleyman şah türbesi,  süleyman şah,  caber kalesi nerededir,  süleyman şahın mezarı nerededir