+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Özürlü maaşı düşürülebilirmi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Özürlü maaşı düşürülebilirmi
  daha önce 100 de 100 yüz özürlü raporumuz var düşürebilirlermi ve karacigerde portal hiper tasiyon hastası olan ve ayrıca özafagus varisleri olan bi hastaya evde bakım maaşı verilirmi hemen cevaplarsanız sevinirim 2. Asel
  Bayan Üye

  özürlü maşi düşürülebilirmi

  2022 sayılı Kanun 1. ve 8. maddesinde değişiklik yapıldı.

  662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştı

  MADDE 9-

  1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl veya İlçe İdare Heyetlerinden” ibaresi “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından”, 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “İl veya İlçe İdare Kurullarının” ibareleri “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının” olarak değiştirilmiştir.
  bkz: 2 Kasım 2011 Tarihli ve 28103 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer


  Yani yapılan değişikliğe göre 1. maddenin yeni hali şu şekildedir:

  Madde 1– (Değişik birinci fıkra: 5/3/1992-3783/1 md.) 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

  Yapılan değişikliğe göre 8. maddenin yeni hali şu şekildedir:

  Madde 8– (Değişik: 31/7/2008-5797/7 md.)Sosyal Güvenlik Kurumu, İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınının alacakları muhtaçlık kararlarını esas alarak aylık bağlar. Kurum gerektiğinde, aylık almaya başvuranların gelir, yaşam düzeyi ve varlıkları hakkında, belirleyeceği yöntemlerle inceleme yapmaya ve yaptırmaya, resmi ve özel idare müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir.Aylık bağlanmasında İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının alacakları muhtaçlık kararlarıyla birlikte bu Kanunun gerektirdiği hallerde yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları esas alınır. Aylık bağlanmasına esas belgelerin eksik olmaması halinde aylık bağlama işlemi yapılır.
+ Yorum Gönder