+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Saltanatın kaldırılmasının sonuçları Saltanatın kaldırılmasının önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Saltanatın kaldırılmasının sonuçları Saltanatın kaldırılmasının önemi
  Saltanatın kaldırılması ne gibi sonuçlara sebep olmuştur? lütfen saltanatın kaldırılmasının sonuçlarını kısaca açıklar mısınız? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Saltanatın kaldırılmasının sonuçları

  1 3 Nisan 1920’de açılan meclisle yeni bir devletin temelleri atılmıştıBuna göre hakimiyet kayıtsız şartsız millete aitti;oysa saltanat tek kişinin hakimiyetine dayanıyordu

  2 20 Ocak 1921’de kabul edilen ilk anayasada da hakimiyetin millete ait olduğu belirtilmişti

  3 Padişah ve İstanbul Hükümetinin Milli Mücadelede hiç katkıları yoktu;tam tersi aleyhine çalışmışlardıMilli Mücadele hareketine girişenleri vatan haini ilan etmiş hatta idama mahküm etmişlerdiAyrıca TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları desteklemiş ve Sevr’i imzalamıştı

  4 İtilaf devletleri,çift başlı yönetimden sürekli yararlanmak istiyorlardıDaha önce Londra Konferansına hem İstanbul Hükümeti hem de TBMM çağrılmıştıŞimdi bir kez daha Lozan Konferansında aynı sahne oynanmaktaydıBunun üzerine TBMM,İstanbul Hükümeti’nin Lozan’a katılmasını engellemek için 1 Kasım 1922’de Saltanatı kaldırma kararı aldı
  Halifelik aynı anda kaldırılmamıştı çünkü;halkta büyük bir tepki oluşabilirdi,ayrıca İngilizler bu kurumu kendi sömürgeleri için kullanabilirdi

  4 Kasım 1922’de son Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti
  Son padişah Vahdettin ,hayatından endişe ettiği için İngilizlere ait Malaya zırhlısıyla,17 Kasım 1922’de önce Malta adasına,oradan Mekke’ye,oradan da ömrünün geri kalan kısmını geçireceği San Remo’ya gitti(İtalya)
  18 Kasım 1922’de hanedan soyundan Abdülmecit Efendi halife ilan edildi(Son Osmanlı dolayısıyla İslam halifesi)


  SONUÇLARI:

  a) Saltanatın kaldırılması milli mücadele döneminde yapılan tek inkılap hareketidirBöylece Osmanlı Devleti hukuken sona erdi

  b) Altı asırdan fazla süren Osmanlı saltanatı sona erdi

  c) Milli egemenlik ve cumhuriyet yönetiminin önünden önemli bir engel kalktı

  d) Laik devlet düzenine geçişin ilk basamağı olduİnkılapların önü açıldı

  e) İki başlı yönetime son verildi güç tamamen TBMM’nin eline geçtiLozan Antlaşmasına katılmamak için önünde bir engel kalmadı


  Saltanatın kaldırılmasının önemi

  Saltanatın Kaldırılmasının önemi – Atatürkün yaptığı devrimlerden Saltanatın Kaldırılmasının önemini bu sayfamızda bulabilirsiniz. Buyrun Saltanatın Kaldırılmasının Önemi;

  1) Birinci TBMMnin ilk ve tek inkılabıdır.

  2) Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmış esas inkılaptır.

  3) Cumhuriyete geçiş süresi hızlanmış demokratik 1 düzenin kurulmasının önündeki en kritik ehemmiyet kaldırılmıştır.

  4) Halifelik ulusal egemenliğe bağlantılı sembolik 1 kurum halin getirilmiştir.

  Saltanatın 16 Mart 1920 tarihinden itibaren yok sayılması yerine bunu 23 Nisan 1920ye götürmek daha yerinde olurdu. Çünkü milli hakimiyet ilkesinin uygulanmaya başlamasından itibaren, şahsi hakimiyet son ermiştir. 16 Mart 1920 tarihinde saltanatın kalkmış sayılması TBMM birlikte kurulan düzenin hiç geçici olmadığını anlatmış bulunuyordu.

  TBMM daha yepyeni halifeyi seçmeden 17 Kasım gecesi Vahdettin, İngiliz donanmasına sığınarak vatan dışına kaçtı. Nedeni; Kendisinin İngiltereye sığınırken halife sıfatını kullanmış olmasındandır. Bunun üzerine TBMM, 18 Kasımda verdiği 1 kararla Vahdettinin halife olmadığını belirtti. 20 Kasım tarihli kararı birlikte de Osmanlı ailesinden Abdülmecidi halife seçti. Vahdettin bu hadiseler sonucunda Malta adsına oradan da Hicaz adsına gitti. Daha sonraları 65 yaşında iken 1926da San-Remada öldü.

  SORULAR VE CEVAPLAR

  SORU 1) bir Kasım 1922de TBMMnin saltanatı kaldırmasının en kritik nedeni nedir?

  CEVAP 1) Padişahlığın da içinde bulunduğu tarafa karşı kesin askeri başarı kazanılması.

  SORU 2) Vahdettinin Halife ünvanıyla İngilizler tarafından kaldırılması üzerine, TBMMnin halifeliği kaldırmayarak yepyeni 1 halife atamasının nedeni nedir?

  CEVAP 2) Vahdettinin kişiliğinde İngilterenin halifeliği sömüre bilmesinin önlenmesi.

  SORU 3) Halifeliğin saltanat birlikte ile kaldırılmayışının nedeni nedir?

  CEVAP 3) Kamuoyunun hazır olmayışındandır.

  SORU 4) İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti yanında, İstanbul Hükümetini de Lozan görüşmelerine çağırdılar. Bunun esas nedeni nedir?

  CEVAP 4) Görüşmelerde 2 hükümeti birbiri ile düşürerek Türk Milleti aleyhine kararlar kabul ettirmektir.
+ Yorum Gönder