+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Centurio, Roma İmparatorluğu’nda Kaç Adama Komuta Ederdi? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Centurio, Roma İmparatorluğu’nda Kaç Adama Komuta Ederdi?
  Roma İmparatorluğu’nda Centurio da kaç asker bulunurdu? kısaca bilgi verirseniz çok sevinirim. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Centurio, Roma İmparatorluğu’nda Kaç Adama Komuta Ederdi?

  80.

  Aslında Roma lejyonundaki asker sayısı gittikleri yere göre değişirdi ve orduda sürekli asker açığı vardı.Lejyonlar ilk önce 10 kohorta bölünürdü,bunların her birinde 100 askerden oluşan altı Centuira vardı,yani toplamda 6.000 asker oluyordu.Jül Sezar gelmeden hayli önce ve onu izleyen Roma İmparatorluğu boyunca, bir lejyon 4.800 askerden oluşurdu.Her bir kohortta 480 adam vardı.Bunların altı Centuria’sının her birinde 80 asker,başlarında da bir Centurio bulunurdu.

  Roma ordusundaki en küçük birim olan contubernium‘da 10 kişi birlikte yaşar,yer ve savaşırdı.Latince con kelimesi ‘birlikte’ anlamına gelir, taberna ise kulübe demektir;ordu çadırları tahtadan inşa edilirdi ya da tabulae‘den.Bu türden bir samimiyet askerlerin arkadaş,yani conturbernales olmasını sağlardı.Bu Roma ordusundaki bağlılık duygusunun temelini oluşturmuştu.Her bir çadırda 10 kişi olduğunu biliyoruz, onlardan sorumlu adama decanus denirdi,bunun anlamı ’10un şefi, 10 kişinin başındaki tek kişi’ydi.

  Her bir Centuria 10 contubernium’dan meydana gelirdi.

  Sezar’ın zamanına geldiğinde contubernium‘lardaki adam sayısı sekize düşürülmüştü, ama liderlerine decanus denmeye devam edildi.Evlerine yakın olan 10 kişilik savaş grupları gayer uygun görünüyordu,ama Romalılar İtalya’nın ötesine geçmeye başladıklarında,bu uzak,tehlikeli ve tanıdık olmayan yerlerde askerlerin sıkı bağlar kurabilmesi için sekiz kişinin ideal boyut olacağı öngörüldü.Ordu kurallarına göre bir centuria‘daki contubernium sayısı her zaman 10 olacağından, Centuria sonunda 80 kişi olup kaldı.

  100 kişinin başı olması gerekirken bir türlü olamayan Romalı rütbelisine preator hastarius denirdi,yani ‘mızrakların başkanı.’Pretorlar hakimdi ve mızrakları mülklerinin sembolüydü.Preator hastarius‘un başında olduğu mahkemeler mülk ve miras konularıyla ilgilenirdi.Mahkemede görev yapacak kişiler 100 kişilik bir havuzdan seçilirdi.Ama bu havuz asla tam olarak 100 kişi olmazdı.Aslında 105 kişiydiler,35 roma kavminden üçer adam,bu sayı daha sonra 180′e çıktı.
+ Yorum Gönder