+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Hidroelektrik santralin kuruluş yerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hidroelektrik santralin kuruluş yerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar
  Hidroelektrik santrali nereye kurulur? kurulacağı bölgenin özellikleri neler olmalıdır? Kısaca yeni kurulacak bir hidroelektrik santralinin yer seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  hidroelektrik santralin kuruluş yerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir


  hidroelektrik santralin kuruluş yerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir

  Barajların faydalarını kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  1. Tarım alanlarının zamanında ve yeterli olarak sulanmasını sağlar.
  2. Hidroelektrik enerji üretir.
  3. İçme, kullanma ve endüstri için gerekli suyu düzenli ve sürekli sağlar.
  4. Yerleşim ve tarım alanlarını taşkınlardan korur.

  Barajların yukarıda sayılan doğrudan faydaları yanında aşağıda sayılan dolaylı faydaları da vardır:

  1. Su üzerinde ulaşıma olanak sağlar,
  2. Su ürünleri üretimi, özellikle balıkçılığın gelişmesini sağlar,
  3. Avcılığın gelişmesini sağlar,
  4. Mesire yerleri sağlar,
  5. Toprak erozyonunun önlenmesi veya azaltılması sureti ile toprak muhafazasını sağlar,
  6. Milli güvenlik üzerinde olumlu etki yapar,
  7. İklim üzerinde olumlu etkisi vardır,
  8. İstihdama olumlu etkisi vardır,
  9. Gelir dağılımının düzeltilmesine yardımcı olur,
  10. Su kalitesinin ve kirlenmenin kontrolu sağlanabilir,
  11. Su sporları yapılmasına olanak verir,

  Bu sayılan yararları yanında baraj yapımında özellikle dikkat edilmesi gerekli konularında olacağı doğaldır. Bunlar:

  1. Doğal dengenin bozulması,
  2. Göl sahası içinde kalan tarım alanlarının ve doğal kaynakların kullanılamaması,
  3. Göl sahası içinde kalan yerleşim merkezlerinin nakli,
  4. Göl sahası içinde kalan yol, köprü vb. yatırımların yerine yeni yatırım yapma ihtiyacı,
  5. Yer altı su seviyesinin yükseltilmesi dolayısı ile maydana gelen olumsuz etkiler,
  6. Su yükünün artması dolayısı ile meydana gelebilecek tehlikeli heyelanlar ve diğer jeolojik olaylar,
  7. Artan su buharlaşması dolayısı ile kullanılabilecek su miktarının azaltılması,
  8. Akarsuların taşkın mevsimlerinde birlikte getirdikleri toprak gücünü artıran besleyicilerden bilhassa delta ovalarının mahrum kalması,
  9. Suyun içinde taşınan maddelerin azalması nedeni ile baraj mansabında daha fazla yatak oyulması,
  10. Kıyı erozyonunun artması,
  11. Göl alanında kalan tarihi eserler,

  gibi konular ile çok özel konular olabilir. Ancak sayılan bu hususlardan dolayı meydana gelebilecek mahzurlar baraj planlaması veya proje sırasında gözönünde bulundurulursa ortadan kaldırılabilir veya en aza indirilebilir. Örneğin Keban Barajı göl alanı içinde kalacak tarihi eserler baraj devreye girmeden önce Başka yere taşınmıştır. Balıkların yaşamının yitirip doğal dengenin bozulmaması için gerektiğinde, balıkların akarsuyun kaynağına gidip gelmelerini sağlamak amacıyla balık geçitleri yapılabilir.
+ Yorum Gönder


hidroelektrik santralin kuruluş yerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir,  hidroelektrik santralin kurulus yerinin seciminde dikkat edilmesi gereken unsurlar