+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Azot ve karbon döngüsünün etkilerine örnekler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Azot ve karbon döngüsünün etkilerine örnekler nelerdir
  Azot ve Karbon döngüsünün etkilerine örnek verir misiniz? Azot ve Karbon döngüsü nedir? kısaca açıklar mısınız arkadaşlar.. Biraz acil.. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  azot ve karbon döngüsünün etkilerine örnekler nelerdir


  azot ve karbon döngüsünün etkilerine örnekler

  Azot ve Karbon Döngüsü
  1-AZOT Döngüsü

  AZOT NEDİR
  Görünüşte Canlı Maddenin görünüşüne ortalama %5 gibi çok küçük bir oranda katılmasına karşılık Azot, canlı madde açısından son derece önemlidir. Atmosfer ve Okyanuslarla birlikte yer kabuğu var olan azotun ancak %0,03’ ünü taşır. Geri kalanıysa yaşamın temel taşları olan Protein moleküllerinde bulunur.

  Azot Döngüsü
  Azot döngüsü terimi Azot elementinin biyokimyasal dolaşımını belirtmek için kullanılır. Azot kimyasal tepkimeye girme etkisi düşük bir Elementtir. Bu yüzden çok az canlı organizma tarafından değerlendirilebilir yada “bağlanabilir”.

  Mavi – Yeşil Su yosunları ile bazı bakteri türlerinin içeren söz konusu organizmalarda amonyağa (NH3) dönüşen azot, aminositlerin, proteinlerin, nükleer asitlerin ve azot içeren öbür bileşenlerin yapımında kullanılır.

  Azotu değerlendiren bakterilerden Rhizobium bakterileri bezelye, fasulye gibi baklagillerin ve yoncaların köküne yerleşirler. Azot, fırtınalı havalarda yıldırımın etkisiyle yükseltgenir ve oluşan azot oksit (NO) ile azot dioksit (NO2) yağmur suyunda çözündükten sonra toprağa karışarak nitratlar oluştururlar.

  Bütün Bitkiler topraktaki amonyağı alarak, bunlardan gerekli azotlu bileşiklerin bir bölümü yaprak, tohum ve meyvelerin dökülmesiyle yok olup gider; ama çoğu;bitki ölünceye kadar içinde kalır. Hayvanlarsa doğrudan yada dolaylı olarak Bitkilerden aldıkları azotlu bileşikleri değerlendirip, fazlasını dışkı yada sidikle atarlar.

  Atılan artıkların ve bütün ölü organizmaların amonyağı nitratlara dönüştüren bakteriler tarafından ayrıştırılmasından sonra, nitratlar toprağa döner. Sulu Topraklarda yaşayan bazı bakteriler, nitratları parçalayarak, solunum için gerekli Oksijeni alırlarken, açığa çıkan azotun atmosfere karışmasıyla döngü tamamlanır.

  Modern tarım yöntemlerinde toprağa eklenen ve büyük bölümü toprağa karışan nitratlı gübreler, doğadaki bu dengeyi bozmaktadır.
+ Yorum Gönder