+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Kafiye şeması ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kafiye şeması ile ilgili bilgi
  Kafiye şeması nasıl hazırlanır? Kafiye şeması ile ilgili bilgi verir misiniz? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  kafiye şeması ile ilgili bilgiler
  1. Çapraz Uyak (Kafiye):

  Bir dörtlükte birinci dize ile üçüncü dizenin, ikinci dize ile de dördüncü dizenin kendi arasında kafiyeli olmasına ‘’çapraz uyak (kafiye)” denir. Çapraz uyak, “abab” şeklinde gösterilir.

  Kalbim bir çiçektir, gündüzler ölgün a
  Gelin, gelin, onu açın geceler b
  Beni yâd edermiş gibi bütün gün a
  Ötün kulağımda çın çın geceler b
  (Necip Fazıl)

  Gördüler: “Aynada bir gizli cihan…
  Ufku çepçevre ölüm servileri…”
  Sandılar doğdu içinden bir an
  O, uzun gözlü, uzun saçlı peri.
  (Yahya Kemal Beyatlı)

  Şu bakır zirvelerin ardından
  Bir süvari geliyor kan rengi.
  Başlıyor şimdi melûl akşamdan
  Son ışıklarla bulutlar cengi…
  (Ahmet Haşim)

  Kara gözlüm, efkârlanma gül gayrı,
  İbibikler öter ötmez ordayım…
  Mektubunda diyorsun ki “Gel gayrı!”
  Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım…
  (Bekir Sıtkı Erdoğan)
  2. Düz Uyak (Kafiye):

  Bir dörtlükte birinci dize ile ikinci dizenin kendi arasında, üçüncü dize ile de dördüncü dizenin kendi arasında kafiyeli olmasına “düz uyak (kafiye)” denir. Şiir beyitlerden oluşuyorsa her beytin kendi arasında kafiyeli olmasına “düz kafiye” denir. Dörtlüklerde “aabb“, beyitlerde ise “aa, bb, cc …” şeklinde gösterilir. Şimdi düz kafiyeye örnek verelim.

  Bursa’da bir eski cami avlusu,
  Küçük şadırvanda sakırdayan su;
  Orhan zamanından kalma bir duvar…
  Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
  Eliyor dört yana sakin bir günü.
  Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
  İçinde gülüyor bana derinden.
  Yüzlerce çeşmenin serinliğinden,
  Ovanın yeşili, göğün mavisi
  Ve mimarilerin en ilâhisi.
  (Ahmet Hamdi Tanpınar)

  Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malini
  Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
  Bütün ferağ-ı hâlini, olanca şevk-i balini
  Hemen yutun düşünmeyin haramını, helâlini…
  (Tevfik Fikret)

  Gül büyütenlere mahsus hevesle (a)
  Renk renk dertlerimi gözümde besle (a)
  Yalnız, annem gibi o ılık sesle (a)
  İçimde dövünüp ağlama gurbet. (b)

  Elvan Çiçekleri Takma Başına,
  Kudret Kalemini Çekme Kaşına,
  Beni Ağlatırsan Doyma Yaşına,
  Ağla GÖz Yasini, Sil Meiül Melül
  (Karacaoğlan)

  3. Sarma Uyak (Kafiye)

  Bir dörtlükteki birinci dize ile dördüncü dizenin kendi arasında, ikinci dize ile de üçüncü dizenin kendi arasında kafiyeli olmasına “sarma uyak (kafiye)” denir. Sarma kafiye “abba” şeklinde gösterilir.

  Her şey yerli yerinde; havuz başında servi a
  Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan, b
  Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan, b
  Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi. a

  Tuna’yı görmedim, fakat, tanırım,
  Bir ümit önünde koştuğum zaman,
  Geçmişi anarak coştuğum zaman
  Kendimi Budin’in beyi sanırım.
  (Arif Nihat Asya)

  Seni sevmek mor denizlerdi biraz
  Ne kadar gidilse bir o kadar bitmeyen
  Umutlar ve yıkılmalar ardında direnilen
  Seni sevmek mevsimler içinde en güzel yaz
  (Afşar Timuçin)

  Perdemiz üstünde uçan leylekler
  Şimdi ay vurunca yabancı, uzak
  Mavi bir iklimden kanat çırparak
  Geçen leyleklere benzeyecekler
  (Ali Mümtaz Arolat)
+ Yorum Gönder