+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Tanzimat fermanı kim tarafından nerede ne zaman ilan edilmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tanzimat fermanı kim tarafından nerede ne zaman ilan edilmiştir
  Tanzimat Fermanı kim tarafından nerede ne zaman ilan edilmiştir? kısaca bilgi verir misiniz lütfen 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  tanzimat fermanı kim tarafından nerede ne zaman ilan edilmiştir

  tanzimat fermanı kim tarafından nerede ne zaman ilan edilmiştir hakkında bilgi


  Tanzimat Fermanının İlan Tarihi: (3 KASIM 1839)

  tanzimat fermanı kim tarafından nerede ne zaman ilan edilmiştir.jpg

  Tanzimât Hatt-ı Şerif-i 3 Kasım 1839 tarihinde Sultan Abdülmecid'in emriyle Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunarak ilân edildi

  Tanzimât Fermânı Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır.Anlamı düzenlemeler- reformlar demektir.

  Tanzimât çağının önde gelen siyasi liderleri 1839-1855 döneminde Mustafa Reşit Paşa, 1850'lerin başından 1871'e kadar da Mehmed Emin Âli Paşa ve Keçecizade Fuat Paşa'dır. Fuat Paşa'nın 1868'de, Âli Paşa'nın 1871'de ölümünden sonra reform süreci krize girmiş ve uzun süren bir siyasi istikrarsızlık dönemi yaşanmıştır.

  Tanzimât Dönemi 1876'da II. Abdülhamit'in tahta çıkması ve Meşrutiyet'in ilânıyla sona ermiş kabul edilir. Ancak genel anlamda Osmanlı Reformunun 1922'de Osmanlı Devletinin sona ermesine dek sürdüğü de söylenebilir.
+ Yorum Gönder