+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda İstiklal marşının 5.kıtasını kafiye redif ölçü kafiye şeması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İstiklal marşının 5.kıtasını kafiye redif ölçü kafiye şeması
  İstiklal Marşının beşinci kıtasının kafiye, ölçü ve redif şemasını paylaşır mısınız? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  istiklal marşının 5.kıtasını kafiye redif ölçü kafiye şeması

  istiklal marşının 5.kıtasını kafiye redif ölçü kafiye şeması


  İstiklâl Marşı, şekil özellikleri açısından bir nazımdır. Dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşmaktadır. Dikkat edilirse kırk bir mısra olduğu görülür. Bu da "Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın." diyen Akif'in, bu marşı bağımsızlığımıza bir nazarlık olarak yazdığı düşüncesini akla getirmektedir.

  Şiirde her kıtanın mısralarının kendi aralarında kafiyeli olduğunu görürüz. Sadece onuncu kıtada dördüncü dize serbesttir.

  1. Kıta: -cak sesleri, zengin kafiye.
  2. Kıta: -lâl sesleri, zengin kafiye.
  3. Kıta: -aşa sesleri, zengin kafiye / -rım ekleri redif.
  4. Kıta: var, -var, boğar sesleri, tunç kafiye. ğ>v
  5. Kıta: akın, -akın, tunç / zengin kafiye.
  6. Kıta: tanı, -tanı sesleri tunç kafiye.
  7. Kıta: -dâ (-daa) sesleri, zengin kafiye.
  8. Kıta: emeli, -em eli, -emeli, tunç kafiye.
  9. Kıta: -aş sesleri, tam kafiye / -ım'lar redif.
  10. Kıta: -lâl sesleri, zengin kafiye / dördüncü dize serbest.

  İstiklâl Marşı'nın ölçüsü aruzdur. Aruzun en çok kullanılan (Fâ i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lün) kalıbıyla yazılmıştır.
+ Yorum Gönder


istiklal marşının5,  istiklal marşının 5 kıtası,  istiklal marşı on kıtası aruz kalıbı