+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Satanizmin zararlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Satanizmin zararlar
  Satanizmin nedir ve zararları nelerdir? kısaca bilgi verir misiniz 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Satanizmin zararlar

  Satanizmin zararlar hakkında bilgi

  Kelime olarak Şeytan’a inanma, tanrı diye tapınma anlamlarına gelen Satanizm; Şeytan’a tapınma faaliyeti adı altında Yahudi- Hıristiyan geleneğine, Yahudi-Hıristiyan din tahakkümüne ve özellikle de Hıristiyanlığa karşı başlatılan bir reaksiyonun adı olmuşturBuna “Modern Protesto Hareketi” demek de mümkündür Bu hareket başta Hıristiyanlık olmak üzere, bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil etmektedirDolayısıyla, başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde ve özellikle de Amerika’da ortaya çıkan, oradan diğer ülkelere yayılan Satanizm; Şeytan’ın en önemli özelliği olan muhalefet ve başkaldırıyı esas alarak, dinin ve dini olan her şeyin karşısında, fakat Şeytan’ın ve onun temsil ettiği şeyin yanında yer alma hareketidirSatanizm’in temelinde, geleneksel düşman olarak Hıristiyanlık dini görülmekte, toplum tarafından kabul gören temel ahlak kuralları reddedilmektedirCinsel sapıklıklar, cinayetler, kara büyü ve cadılık Satanistlerin bizzat yaptıkları olaylardır Satanizm’de bazı sayıların özel bir anlamı ve önemi vardır13 sayısının kutsallığına inanılır666 sayısına da özel bir önem verdikleri bilinmekte olup, bu sayının kutsal kitaplarda (Tevrat, Zebur, İncil) geçen Şeytan ile ilgili ayet sayısına denk olduğu düşünülmektedirKedinin dünyada Şeytan’a en yakın hayvan olarak kabul edildiği, bu sebeple âyinlerinde kedi kurban edilerek ruhi anlamda Şeytan ile birleşmenin kabul gördüğü düşünülmektedir
  Satanizm günümüzde ağırlıklı olarak Norveçte görülmektedir ABD’de göçmen olarak dünyaya gelen Anton Szandor Lavey isimli Macar asıllı bir şahsın öncülüğünde kurulmuş ve bu kişi Satanist Kültüre birçok taraftar kazandırmıştır LAVEY’in yazmış olduğu “ SATANİST BİBLE” (Şeytanın Not Defteri), isimli kitap, Satanist guruplarca Şeytan’ın kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir
  Bu kitapta;

  1-Sonsuz kişisel tatmin için çalış, 2) Hayatı canlı yaşa, 3- Düşmanından nefret et, sana vuranı yok et, 4) Basit bir hayat yaşa, hayvanlar gibi ol 5) Şeytan, günah adı verilen düşünsel ve duygusal yücelikleri savunur 6) Şeytan bir öcü gibi kullanıldığı takdirde, tüm dinlerin en iyi dostudur 7) İstenmedikçe kimseye akıl verme Kendini sakın kandırma, şefkat gibi duygulara sakın kapılma

  Satanizm olgusu günümüzde düşüncede kalmayıp, bir inanç tarzına dönüştürülmüş, bu inancın öğretisi bazı sembolik tören ve ayinler olarak ortaya çıkmıştır Satanist törenler, ortaya konulan pentagram işareti etrafında mumların yakılması, baltaların elde tutulması, ters haç işaretin çizilmesi veya tahta bir haç’ın yakılması, Şeytan’a dua edilmesi ve kurban olarak bir kedinin kesilerek kanının içilmesi ile gelişip, genellikle burçları aynı olan veya birbirine yakın kız ve erkeklerin cinsel ilişkiye girmeleri ile biterKedinin kurban edilmesinin sebebi ise kedinin Şeytan’a en yakın havyan olarak görülmesidirAyrıca törenlerinde civcivleri de ayak altında ezmek suretiyle öldürmektedirlerYabancı ülkelerde yapılan ayinlerde ise Şeytan’a bakire kızlar da kurban edilmektedir
  Satanizmin kendine has bazı özelliklerinin bulunduğu, bunların başında da büyük bir gizliliğin geldiği, grup üyelerinin aile ve yakın çevrelerinden bile Satanist olduklarını gizledikleri, buna sebep olarak herhangi bir açıklamada bulunmaları halinde, Şeytan’ın lanetine uğrayarak başlarına kötü olayların geleceğine inanmalarıdırSatanist olaylar ülkemizde Ataköy’de meydana gelen iki gencin intiharı olayı ile ilk defa adını duyurmuş olup, günlerce tartışılmıştırİntiharın seçilme sebebi; bütün semavi dinlerin kişilerin kendi hayatlarına son vermesini kesin bir şekilde yasaklamasından dolayıdırİntihar eden şahıslar veya bazı gurup elemanları tarafından yapılan telkinlerle buna zorlanan şahıslar bir an önce ölüp Cehenneme giderek Şeytan’a hizmet etmeyi düşünmektedirlerNasıl Satanist olduğunu anlatan bir yurttaşımızın ifadeleri çok dikkat çekicidir;

  “Ailemden kopmuş, sevgi bağım kalmamıştı Maddi açıdan durumum ailem sayesinde oldukça iyiydi, zengin aile çocuğuydum kısacası Değişik arayışlar içindeydim, macera arıyordum Beyoğlunda takılıyordukSatanist bir grupla tanıştım ve Ataköy’de oturduğumu öğrenince benimle yakından ilgilendilerBana okumam için Satanizmle ilgili kitaplar verdiler Okuduğum zaman oldukça ilgimi çekti İşte aradığım şey dedim hemen Mistik şeyler vardı kitapta, kıyamet gününden bahsediyordu, ölümsüzlükten falan bahsediyordu Daha sonra beni Ataköy’de oturano gruptan diğer kişilerle tanıştırdılar İlk başta benim oyun olarak baktığım ayinler yapıyorduk Kendimi tutamayıp gülüyordum ama onlar çok ciddiydiler, sanki uçuyorlardı İlk başlarda korktum gerçekten, ama sonra ben de onlardan biri oldum Heavy Metal türü müzikler dinlerdikBu müzikleri yapanlara tapardık Kedi kanına bayılırdık
  Kedi öldürmeye, kanlarını akıtıp kurban etmeye bayılırdık Akla hayale gelmeyen sapık zevklere sahiptikAklıma geldikçe kendimden Kedi kanını içip ölümsüzlüğe ulaşmaya çalışanlar bile vardı içimizde Ben de buna Kanı içmek için içimden büyük bir istek geliyordu Fakat midemin bulanması bunu engelliyorduKandırdıkları gençlere ölümsüzlüğü ve dünyayı ele geçirmeyi vadediyorlardı1.gifŞeytan’a tapar gözükecektik fakat asıl amacımız Şeytan’ı yok edip dünyayı ele geçirmekti Şimdi tüm bunlara gülüyorum
  Bu kişi tanıdığı bir Satanistin bazı davranışlarını şöyle anlatıyor:

  “Sürekli Pendagram’ı dinleyen Serdar isimli arkadaşımız, gizli güçlerle bağlantısı olduğunu iddia ederdi, evine gittiğimizde bazen aklını kaçırmış gibi delilikten öte hareketlerde bulunurdu. Kur’an yapraklarının üstüne oldukça sapık eylemlerde bulunduğuna bizzat şahit oldum.Hepimiz tambir din düşmanıydık, özellikle İslamiyet’inKur’an-ı Kerim yapraklarına, cami duvarlarına ve cami bahçesindeki musalla taşlarına akla gelmedik sapıkça eylemlerde bulunur ve kendimizi tatmin ederdi. Böyle yaparak Şeytan’a hizmet edeceğimiz şeklinde beynimiz yıkanmıştı“Eminim Şeytan bizi seyrederken kıskanıyordur” diye onunla alay ederdikİnternetten Şeytan’la sohbet ederdik En çok onu yaparken heyecanlanırdık
  Genç bir nufusa sahip olan ülkemizin gelişmesini istemeyen bazı odakların, gençlerimizi ya sapık düşünce ve örgütlerin maşası haline getirmek istedikleri, ya da sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelere alıştırabilmek için gayret sarfettikleri bilinmektedirDini çoğulculuğun ve çeşitli dini inanç ve kültüre mensup insanların karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde bir arada yaşamasının giderek önem kazandığı günümüz dünyasında, Satanizm gibi, yeri geldiğinde şiddet ve teröre de başvurabilen bir hareketi “din” olarak kabul etmek mümkün olmadığı gibi “din” kisvesi altında ortaya konulmak istenen ve bir anlamda –İslam da dahil- bütün dinleri ve mensuplarını ilgilendiren bu harekete karşı ilgisiz kalmak da mümkün değildir
+ Yorum Gönder