+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Tanzimat dönemi dil hakkında ileri sürülen görüşler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tanzimat dönemi dil hakkında ileri sürülen görüşler
  Tanzimat döneminde dil ile ilgili ileri sürülen görüşler nelerdir? Kısaca açıklar mısınız 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  tanzimat dönemi dil hakkında ileri sürülen görüşler  tanzimat dönemi dil hakkında ileri sürülen görüşler nelerdir

  Bilindiği üzere Türkiye’deki alfabe tartışmaları Ahmet Cevdet Paşa’dan itibaren başlamıştır.
  Önceleri Arap harflerinin ıslahı üzerinde yapılan tartışmalar, daha sonra yeni bir alfabe
  oluşturma fikrine dönüşmüş ve tartışmalar daha çok bu alanda yoğunlaşmıştır. Ahmet Cevdet
  Paşa’dan itibaren başlayan bu yeni gelişme, Cumhuriyet devrine kadar aralıklarla devam
  etmiş Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde birbirinden çok farklı görüşler ileri
  sürülmüştür. Bu görüşlerden biri de Meşrutiyet döneminde Dr. İsmail Hakkı Beyin önerdiği
  ve harflerin birbirinden ayrı yazılmasını öngören hurûf-ı munfasıla fikriydi.
  Bu bildiride hurûf-ı munfasıla fikrinin yaygınlaşması için Dr. İsmail Hakkı Beyin ve onun
  öncülüğünde kurulan Islah-ı Huruf Cemiyeti’nin çalışmalarına yer verilecek ve cemiyetin
  yayın organı olarak çıkan Yeni Yazı isimli gazetenin alfabe tartışmalarında oynadığı rol,
  ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılacaktır
+ Yorum Gönder


tanzimat dili h