+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Bilgiye ulaşma ve veri toplama nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilgiye ulaşma ve veri toplama nedir
  bilgiye ulaşma ve veri toplama nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  bilgiye ulaşma ve veri toplama nedir


  bilgiye ulaşma ve veri toplama hakkında bilgi


  Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler. Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan bilgidir veri toplanınca zaten direkt bilgiye ulaşılmış olunur
 3. Ziyaretçi
  Dayı herşey güzel hoşta biz performans yapacaz bunu yazıp verince ayıp olmayacak mı uzat şunu biraz yaa
 4. Zarafet
  Üye
  Bilgiye Ulaşma Ve Veri Toplama

  İnsanın düşünme ve öğrenme biçimle bir simülasyonu (taklidi) olan bilgisayarlarda verilen ve bilgileri kaydetmenin, düzenlemenin ve işlemenin değişik biçimleri vardır.
  Bunlardan birkaçı ise oldukça ilginç olup, insan zihninin sahip olduğu güç ve kapasiteyi göstermektedir. Bu yazıda, bilim adamlarının bilgisayarlar üzerinde de uygulamalar yaparak geliştirdikleri verileri tanımlama, düzenleme ve istedikleri bilgiye ulaşma biçimlerinden bazıları tanıtılacak ve bunların eğitim sistemi uyarlanmasının gerekliliği ve aciliyeti tartışılacaktır.

  Bunlardan birisi, verilerin bilgisayara düz metin olarak girilmesi ve satır yığınları şeklinde saklanması ve depolanmasıdır.

  Bilgisayara veri girmenin bir başka yoluda, verilerin veya bilgilerin veritabanı biçiminde girilmesidir. Veritabanı, verilerin veya veri yığınlarının parçalar(modüller)halinde sınıflanmasına, düzenlenmesine, sorgulanmasına, sıralanmasına ve güncelleştirilmesine imkân veren bir depolama biçimidir. Bu iş için özel bilgisayar yazılımları hazırlanmış olup, bunlar Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) olarak adlandırılırlar.

  Veritabanlarında, verilerin yanısıra anahtarlar (indeks) ve ilişkiler de tanımlanıp, tablolarda saklanabilirler. Bu tür sistemler, birbiriyle alâkalı veri yönetim sistemi olarak bilinip; verileri istenilen biçimlerde, sırada ve kriterlerde düzenlemeye, yerleştirmeye, sorgulamaya imkân sağlar ve bu tür veritabanları, bilgilere hızlı, kolay ve nisbeten eksiksiz erişimin bir yoludur.

  Birbiriyle ilişkili ancak dağınık düzenlenmiş veritabanları ise, birkaç tane farklı veritabanından oluşan ama, kullanıcıya bir tane gibi görünen veritabanı yönetim sistemi biçimidir. Bunun en güzel örnekleri, küresel bilgi ağı internet aracılığıyla çalışan uygulamalarda görülebilir. İnternet Domain Name Server (DNS; ağ üzerindeki bilgisayarları isimlendirme sistemi) aracılığı ile, siz kendi makinanızdan, dünyadaki internete bağlı herhangi bir sunucu sisteme (server) kolayca ve kısa sürede ulaşabilirsiniz.

  Bilgisayara girilen verilerin düz metin formatında bırakılmayıp, bunların birbirleriyle bağlanması sonucunda yeni bir metin düzenleme biçimi olan hipermetin(hypertext) kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram ilk defa 1965’ten itibaren Ted Nelson tarafından çapraz referans noktaları veya bağlantıları ihtiva eden çok sayıda dokümanı tanımlamak için kullanılmıştır. Hipermetin, metin, resim, grafik, film, ses ve müzik dosyalarını ihtiva edebilir. Size, okuduğunuz, seyrettiğiniz, dinlediğiniz bir bilgisayar ortamından (dosya vs.), bağlantılı bir başka ortama (dosyaya) kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Bugün bu kavram çok geniş uygulama alanı bulmuş olup, bilgilerin düzenlenmesinde ve erişiminde yepyeni ufuklar atmıştır. Örneğin hypermedia. hypercard, hyperlink, hypernews. hypermail, hypertalk, hyperscript gibi birçok yeni kavram ve uygulama bugün bilgileri tanımlama, düzenleme ve işlemede kullanılmaktadır. Hipermetin formatında dökümanlar oluşturabilmek için HTML (Hypertext Make-up Language) isimli programlama dili geliştirilmiştir. İnternetteki World Wide Web (www) sayfaları, HTML aracılığıyla geliştirilmiş, dağıtık bilgi erişim sistemine güzel bir örnektir. İlk defa Cenevre’deki Yüksek Enerji Fiziği (CERN) laboratuarlarında geliştirilen ağ üzerinde bilgiye kolay erişim sistemi olan (www) yöntemi, 1991’li yıllarda kamuoyuna duyurulmuştur. Bugün bu küresel ağ üzerinde web bilgi erişim sistemi yoluyla taşınan veri trafiğinin aylık büyüklüğü 1000 gigabyte (milyar karakter) olup; her ay %1-10 oranında büyümektedir. Hipermetin formatında yazılmış dokümanlara ulaşabilmek için Browser isimli etkileşimli uygulama yazılımları (Netscape, Mosaic gibi) geliştirilmiştir. Milyarlarca hipermetin dosyalarından oluşan bilgi okyanusunda surf (gezinti) yapmak. internete erişebilenler için bugün günlük hayatın bir parçası olmuştur

+ Yorum Gönder


bilgiye ulaşma ve veri toplama nedir,  veri toplama nedir,  bilgiye ulaşma ve veri toplama