+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Terkibibent'in ahenk kafiye, redif, aliterasyon, ritm ve kafiye şeması özelliklerini Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Terkibibent'in ahenk kafiye, redif, aliterasyon, ritm ve kafiye şeması özelliklerini
  Terkibibent'in ahenk kafiye, redif, aliterasyon, ritm ve kafiye şeması özellikleri nelerdir? kısaca Terkibibent hakkında bilgi verir misiniz 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Terkibibent'in ahenk kafiye, redif, aliterasyon, ritm ve kafiye şeması özellikleri

  1. Terkib-i bend bentlerden oluşmuş bir nazım şeklidir.
  2. Her bent 5 ile 10 arasında beyitten oluşur.
  3. Bentlerin sayısı 5 ile 12 arasındadır.
  4. Bentlerin kafiye düzeni gazeldeki gibidir.
  5. Her bentin sonunda "vasıta beyti" adı verilen bir beyit bulunur. Vasıta beyti her hanenin sonunda değişir. Eğer değişmiyorsa terci-i bend olur.

  I. Bend: aa ba ca da ea . vv
  II. Bend: bb cb db eb fb . yy

  6. Hemen her türlü konunun ele alınabildiği terkibi bend edebiyatımızda çok kullanılmıştır. 7.özellikle Naat, mehdiye, hicviye vb. Nazım türleri, sosyal konular, din, tasavvuf ve felsefe konuları, terkib-i bend nazım şekli ile rahatlıkla anlatılmıştır. Ancak terkib-i bendin başlıca konusu mersiyedir.(Bâkî'nin Kanunî Mersiyesi, Şeyh Gâlib'in Esrâr Dede Mersiyesi)

  7. Aruzla yazılır.
  8. En önemli terkib-i bend üstadı Bağdatlı Ruhi'dir. Tanzimat şairi Ziya Paşa da önemli bir isimdir.
+ Yorum Gönder


terkibibentin ahenk özellikleri,  terkibibent kafiye düzeni,  terkibibentin kafiye düzeni,  terkibibentin temasi,  ziya paşanın terkibibentinin yapı özellikleri