+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Edebi eserler konularını hangi kaynaktan alır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebi eserler konularını hangi kaynaktan alır
  Edebi eser konuları hangi kaynaklara göre belirlenir? kısaca bilgi verir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  edebi eserler konularını hangi kaynaktan alır

  edebi eserler konularını hangi kaynaktan alır hakkında bilgi


  Edebi metinlerde amaç insanın iç dünyasında zevk uyandırmak etkilemek olduğu için edebi metinlerin temel konusuda insandır. Evet, insanın bütün ilişkilerini edebiyatta bulabiliriz. Edebi metinler toplumun aynası olduğuna göre, toplumdaki değiş*meleri edebiyatın yansıtması doğaldır. Bu toplum içerisinde yaşıyan yazarın da toplumla birlikte, yaşayışı, duyuşu, düşünüşü, inançları, dilekleri de değişir. Bu değişme edebiyatın değişmesine de yol açar.

  Edebi eserler, toplumların yaşam biçimlerini, geleneklerini, göreneklerini de içine alarak bu konuda toplum bilimcilere bir fikir aracı olmaktadırlar. Yine edebi eserler, halkın inancını, üzüntüsünü, acısını, değer yargılarını, sevinçlerini, özlemlerini şiirlerde, romanlarda, hikâyelerde, masallarda, atasözlerinde, deyimlerde, fıkralarda yer vererek halk bilimi uzmanlarına önemli bir kaynak olmaktadırlar.

  Edebi metinler insan dışında kendine doğayı alabilir ancak insanda doğanın bir parçasıdır. Sonuç olarak aslında herşey edebi metinlere konu olabilir. Ancak insanların iç dünyasında zevk uyandırmak ve onları etkilemek için ortaya konulmuş olmaları kaydıyla.
+ Yorum Gönder