+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Sunum tartışma panel nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sunum tartışma panel nedir
  Sunum, tartışma ve panel nedir? kısaca bilgi verir misiniz 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  sunum tartışma panel nedir


  sunum tartışma panel hakkında bilgi


  TARTIŞMA:
  Bir grubu (veya çoğunluğu) daha önceden belirlenen bir konu hakkında farklı düşünceleri olan kişilerin konuyla ilgili görüşlerini açıklamak konuyu (veya sorunu) çözmek muhatabın zayıf yönlerini aramak amacıyla bir araya gelerek yaptıkları karşılıklı konuşmaya tartışma denir

  Tartışma konusu; üzerinde konuşmaya ve araştırma yapmaya değer nitelikte olmalı kanıtlanmış konular üzerinde ısrar edilmemeli normal bir ses tonuyla konuşulmalı saygılı olunmalıdedikodu etmekten bağırıp çağırmaktankonu dışına çıkmaktan ve konuşanın sözünü kesmekten kaçınılmalıdır

  “Tartışmadan beklenen; gerçeği aramak gerçeğin aydınlattığı hareket yolunu seçmektir Söz cambazlıklarının körü körüne direnmelerin içten pazarlıklı propagandaların duygusal çıkmazların gerçekleri kararttığı bir yerde tartışmadan beklenen faydalar derlenemez
  Sakin konuşan soğukkanlılıkla cevap veren söylenecek sözü olmadığı zaman susmasını bilen konuşurken kendine güvenç duyan bir kimse her çeşit konuşmada başarı gösterir ”

  Tartışmaları bir başkan yönetir Tartışmada başkanın görevlerini hatırlayarak başkana yardımcı olmakla bir anlamda tartışmanın kurallarına da uyulmuş olunur

  Tartışmalarda başkanın görevleri:

  * 1 Konuyu özellikleri ve sınırlarıyla dinleyicilere belirtmek
  2 Konuşmacıları dinleyicilere tanıtmak
  3 Tartışmayı başlatmak
  4 Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engellemek
  5 Herkese eşit konuşma süresi vermek
  6 Konuşmacılara yerine göre sorular yöneltmek
  7 Tarafsız olmak
  8 Tartışma kurallarına uymayanları uyarmak
  9 Kısa özetler yaparak konuyu toparlamak
  10 Tartışmanın sonucunu açıklamak

  PANEL

  Panel bir tartışma türüdür Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir

  Panelin amacı, bir konuda karara varmaktan çok konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışları ortaya koymaktır Panelde de bir başkan bulunur Konuşmacıların sayısı 3 - 6 arasında değişebilmektedir

  Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar Konuşmacılar belirli zaman dilimlerinde (Genellikle 10-15 dakikalık süreler) konuşurlar Konuşmalar, başkanın verdiği sıra ve süre içinde yapılır Konuşmacılar da tartışma kurallarına göre ve başkanın yönetiminde birbirlerine soru sorabilmektedirler


  Panel başkanının görevleri:

  1 Konuyu ortaya koymak
  2 Konuşmacılara sırayla söz hakkı vermek
  3 Panelin sonunda konuyu derleyip toparlamak
  4 Şartlar uygunsa dinleyenlere söz hakkı vermek
  5 Konuşmacılara rahat bir ortam hazırlamak

  Panelin sonunda, başkan izin verirse dinleyiciler de panel üyelerine soru sorabilmektedir

  Forum: Panelin sonunda tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman panel forum şekline dönüşür


  SUNUMİnsan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur Bu toplumda her an insanlarla iletişim içindeyiz
  Konuşurken, yazarken, bakarken, velhasılı her zaman bir iletişimle, bir sunumla karşı karşıyayız
  Lokantayı seçerken bile garsonların servisine dikkat ederiz Garsonun dış görünüşü, işteki ustalığı, müşteriye karşı tavrı o lokantayı seçmemizde birinci derecede etkilidir Yemekler çok güzel ve kaliteli olabilir; ancak onu sunan bunu gerektiği gibi sunmuyorsa yani kendisi bal; yüzü sirke satıyorsa, yemekler ne kadar kaliteli olsa da asla bir daha orayı tercih etmeyiz
  Öğretmenlerimiz derslerde cd, vcd, tepegöz, slâyt, internet, bilgisayar gibi teknolojilerden yararlanırlarsa; dersi daha iyi sunmak için gayret ederlerse bizim dersi daha iyi anlamamızı sağlarlar
  Sonuç olarak hayatımızın her köşesinde karşılaştığımız sunum konusunu bilmek ve en etkili biçimde kullanmamız gerekir
  Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli nokta/an öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum adı verilir
  Sunumda amaç; bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunmadır Sunumlarda dinleyici kitlesinin, konuya ilgi duyan kişilerden oluşur ve sunumda eldeki teknik imkânlardan yararlanmaya özen gösterilir  Sunumdan Önce Yapılması Gerekenler

  Sunumu yapan kişinin sunumdan önce bazı noktalara dikkat etmesi gerekir


  Öncelikle bir konu seçilmelidir Bu konu güncel olmalıdır

  Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanmak faydalıdır

  Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir

  Prova yapma, kullanacağı malzemelerin kontrolü sunumu yapan kişinin amacına ulaşmasında yararlı olacaktır
  Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler  Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm önemlidir

  Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir

  Konuşmacının dinleyicilerle, başta bakışlar olmak üzere, vücut diliyle iletişim kurması daha etkili olur

  Konuşmacı ses ve kelimelerin doğru telaffuza özen göstermesi gerekir

  Sunumda, bilgisayar, cd, disket, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz

  Görsel malzemenin en az espri kadar konuşmanıza ilgi ve tat katacağını unutmamalıyız  Görsel Malzemenin Kullanılış Amacı


  Dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılamaları için

  Fikirleri, kavramları vb anlatırken zaman kazanmak için

  Yanlış anlamalardan kaçınmak için

  Fikirleri sağlamlaştırmak için

  Tat ve espri katmak için

  İyi hazırlanmış görsel malzemeyi, konuşmacı konuyla güzel ve uyumlu bir şekilde kullandığı zaman başarılı olur Aksi durumlarda görsel araçlar dinleyicinin dikkatini dağıtabilir Başka konuşmacı görsel malzeme kullanıyor diye değil, sizin konuşmanız görsel malzeme gerektiriyorsa kullanmalısınız
  Rakamlar, söylendiklerinde anlaşılmaları güç şeylerdir Görsel olarak sergilendiklerinde daha kolay anlaşılır Konuşmada; %55 görüntü, %38 ses, %7 sözler etkili olduğuna göre buradan slaytın önemi daha iyi ortaya çıkarBu yüzden sunum esnasında, slaytlarda, konunun önemli yönlerini belirten özlü, açık ve etkili ifadeler yer almalıdırSlayt metinlerini dinleyiciler dikkatle okurlarSlaytlarla konuşma eş zamanlı olarak verilmelidir

  Sunumda, gerektiğinde daha önce hazırlanmış bazı belgeler, grafikler ve şekiller kullanılabilir Malzemeleri bir başkası kullanacak ise konuşmacı ile malzemeleri kullanan kişi arasında uyum kaçınılmazdır

  Sunumda gereksiz ayrıntılara girilmemesi gerekir
  Sunum Sonrası Yapılması Gerekenler


  Sunum yapan konuşmacı sunumdan sonra dinleyicilerin soru sormalarına müsaade etmelidir

  Konuşmacı sorulan sorulara tartışmaya girmeden doyurucu,açık ve net cevaplar vermelidir
+ Yorum Gönder