+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Manzum Hikaye nedir kısaca bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Manzum Hikaye nedir kısaca bilgi
  Manzum Hikaye hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Manzum hikaye nedir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Manzum Hikaye nedir kısaca bilgi


  Manzum Hikaye nedir hakkında bilgi


  Nazım şeklinde yazılan hikayelere manzum hikaye denir. Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Bu tür hikayelerde didaktik şiir özelliği görülür.

  Hikayede bulunan bütün özellikler (olay,yer,zaman,kişiler) manzum hikayede de bulunur.

  Manzum hikaye Tarihi

  Eski edebiyatımızda uzun hikayeler mesnevi türü ile yazılırdı. Tanzimattan sonra ortaya çıkan manzume türü kafiyeli ve redifli, şiir biçiminde hikaye yazmak amacını güder. Bu tür için ilk adımları Recaizade Mahmud Ekrem ile Muallim Naci atmıştır. Bu tür Servet-i Fünun döneminde yaygın hale gelmeye başlamıştır. En önemli temsilcilerinden Mehmet Akif Ersoyun ise Küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta gibi önemli manzum hikayeleri bulunur.  Manzum Hikaye Temsilcileri


  Manzum hikaye'nin en önemli temsilcileri Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret'tir. Bunun yanı sıra Beş Hececiler de bu türe önemli katkılarda bulunmuşlardır. Düşündürücü ve eğitici manzum hikayelere örnek olarak ise Yahya Kemal Beyatlı'nın Nazar isimli eserini örnek verebiliriz.

  Manzum Hikaye Özellikleri  Manzum hikayeler edebi metinlerdir. Konu ve özellik bakımından hikaye ile aynı özellikleri gösterirler. Manzum hikayelerde şair ya bir olayı anlatır ya da bir öğüt verme çabası güder. Manzum hikayeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, ardından o çevrede bulunan kişiler anlatılır. Daha sonra ise olay anlatılır.Amaç okuyucuya bu bölümde ders veya öğüt vermektir. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hikaye ile benzer özellikler gösterir. Manzum hikayeler düşündürücü ve eğiticidir. Manzum hikayeler birçok bölümden oluşur. İlk bölümde anlatılmak istenen olaydan ve kişilerden bahsedilir. İkinci bölümde ise olaylar anlatılır ve örneklerle tasdik edilir. Üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi güden cümleler yer alır
+ Yorum Gönder


manzum hikaye hakkında kısa bilgi,  hikaye nedir kısaca,  manzum hikaye örnekleri kısa,  kısa manzum hikayeler,  hikaye nedir hakkında kısa bilgi,  manzum hikaye örnekleri