+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Paralel ve meridyenlerin konumunu nasil buluruz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Paralel ve meridyenlerin konumunu nasil buluruz
  Paralel ve meridyenlerin konumunu nasil buluruz 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Paralel ve meridyenlerin konumunu nasil buluruz

  Paralel ve meridyenlerin konumunu nasil buluyoruz; MATEMATİKSEL KONUM  Herhangi bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine olan uzaklığına Matematiksel konum denir. Diğer bir ifade ile Matematiksel konum Sayısal ifadelerin kullanılabildiği konular ve özellikleridir. Örneğin Türkiye'nin Matematiksel konumu dendiği zaman Türkiye'ye ait enlem ve boylamların yani sayısal ifadelerin bilinmesidir.
  ENLEM (PARALEL)
  Enlem: Herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine enlem adı verilir.
  Paralel: Ekvatora paralel olarak çizilen hayali çizgilere paralel adı verilir.
  Bu tanımlara bağlı olarak Paralel ve Enlem tanımları ekvatora olan uzaklığı belirttiği için aynı tanımlar olarak ta kullanılır. paralel ve enlemin tanımlarını yaptıktan sonra şimdide Paralellerin özelliklerini açıklayalım.
  PARALELLERİN ÖZELLİKLERİ
  90'ı kuzeyde 90'ı güneyde olmak üzere 180 paralel vardır.(Aslında kutup noktalarını birer çizgi değilde nokta olduğunu düşünürsek 89'ı kuzeyde 89'u güneyde olmak üzere 178 meridyen vardır)
  Paraleller arası mesafe her paralel arsında111 km'dir.
  En büyük paralel dünyanın ortasından geçerek dünyayı iki eşit parçaya ayırdığı var sayılan ekvatordur.
  Paralellerin boyları dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır.
  Ekvator,Dönenceler ve Kutup daireleri özel adlarla anılırlar.
  Kuzey-güney doğrultusunda fazla meridyen geçilirse iklim,bitki ve toprak çeşitliliği fazlalaşır.
  Paralellerin özelliklerini açıkladıktan sonra 2. maddeye göre iki merkez arasındaki mesafeyi bulabiliriz.Bunu yapabilmek için
  a)İki merkezde kuzeyde veya güneyde ise çıkartma işlemi;merkezlerden biri kuzeyde diğeri güneyde ise toplama işlemi yapılır.
  b)Çıkan sonuç İki paralel arası sabit mesafe olan 111 ile çarpılarak sonuca gidilir.
  BOYLAM (MERİDYEN)

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Paralellerin Özellikleri

  1) Başlangıç paraleli ekvatordur. ‘’ 0 ‘’ dır.
  2) Her paralel dairesi 1 derecelik aralıklarla çizilmiştir. 90 tane kuzeyde 90 tane güneyde olmak üzere 180 tanedir. İki tanesi nokta halindedir.
  3) Ekvatordan kutuplara giderken paralellerin dereceleri büyürken uzunlukları küçülür.
  4) Pareleller her yerde meridyenleri dik açılarla keserler.
  5) İki paralel arasındaki mesafe her yerde aynıdır.
  6) Kuzey paraleli kuzeye gidildikçe, güney paraleli güneye gidildikçe artar.
  7) Bazı paralellerin özel isimleri vardır.

  Özel Paraleller

  0 Ekvator

  23 27 kuzey yengeç dönencesi
  23 27 güney oğlak dönencesi
  66 33 kuzey kuzey kutup dairesi
  66 33 güney güney kutup dairesi
  180 kuzey kuzey kutup noktası
  180 güney güney kutup noktası denir.
  Paralellerin yardımıyla uzaklık hesapları

  SORU: Aynı meridyen üzerinde bulunan H noktası ile K noktası arasındaki uzaklık 4440 km dir. H noktası kuzey kutup noktası olduğuna göre K noktası hangi paralel dairesi üzerinde yer alır.

  4444: 111= 40
  90-40= 50 kuzey paralelinde yer alır.

  Kutup noktalarının özellikleri

  1. En kısa paraleldir.
  2. Termik yüksek basınç alanıdır.
  3. Dünyanın dönüş hızı en azdır.
  4. Kalıcı kar sınırı en alçak seviyededir.
  5. Güneş ışınları en yüksek 23 27 en düşük 0 açıyla alır.

  Meridyenlerin Özellikleri:

  Meridyenler kutuptan kutba varan, ekvatoru dikine kesen hayali dairelerdir. Başlangıç meridyeni Londra nın Grenvech kasabasından geçer.

  1.Başlangıç meridyeni İngiltere nin Grenvech kasabasından geçer. ‘’ 0 ‘’ dır.
  2.180 adet doğuda 180 adet batıda olmak üzere toplam 360 tanedir.
  3.Doğu meridyenlerinin doğuya gidildikçe batı meridyenleri de batıya gidildikçe rakamları artar.
  4.Boyları birbirine eşittirler ve kutuplarda birbirlerine yaklaşarak birleşirler. ( 200000 )
  5.Ardışık iki meridyen arası zaman farkı 4 dk dır. Ekvator üzerinde iki meridyen arası mesafe 111 km dir.
  6.Bir meridyen yarı dairesinin tam daire yapan yarı daireye o meridyenin art meridyeni denir

+ Yorum Gönder