+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Ses Güzelliğinin önemi Ve Etkisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ses Güzelliğinin önemi Ve Etkisi
  ses güzelliğinin önemi ve etkisi 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Ses Güzelliğinin önemi Ve Etkisi hakkında


  Sesini daha iyi kontrol etsin diye sağ eliyle kulağını kapatan birisi var ekranda. Gözünde camları simsiyah olan bir gözlük. Sesi o kadar derinden geliyor ki, kendisini dinleyen herkesi kalbinin bam telinden vuruyor adeta. O kadar akıcı ve o derece duru. Evet, Kani Karaca’dan bahsediyorum. Televizyon ekranlarında yıllarca mevlidhanlık yapan, küçük yaşta hafız olan ve dinî musikinin önde gelen icracıları arasında gösterilen Kani Karaca’dan.

  Osmanlı’dan Cumhuriyet devrine intikal eden musiki kültürümüzün son temsilcilerinden birisiydi Kani Karaca. Çok küçük yaşta kaybettiği gözleriyle anlatamadığını, o enfes sesiyle anlatıyordu sanki. 74 yıllık dünya hayatını dokuz yıl evvel 29 Mayıs’ta noktalamıştı. Bu ahir ömrüne çok fazla şey sığdırmıştı. Televizyon ekranları henüz temizken, gözlerinizi kapatıp dinlediğinizde bir ney sesinin buğusu gibi efsunlu sesini dinleyebiliyorduk Kani Karaca’nın.

  Kültürümüzün en güzide eserlerinden biri olan Mevlid-i Şerif’in tınısını ondan duyuyorduk. Günümüzde bazılarımız için mevlithanlık, gazelhanlık, kasidehanlık Kani Karaca ile tanınmıştı. İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcisi olduğu için, bizim jenerasyonun gözünün önüne Kani Karaca gelir mevlidhan denildiğinde.

  Ruhunuzda bir kelebek etkisi oluşacağını göreceksiniz

  Televizyon ekranlarında okuduğu kasideler, şiirler, mevlidler bir yana; ruha dokunan sesi ve nağmeleriyle icra ettiği Kur’an-ı Kerim tilaveti de odaların içindeki o siyah kutuyu müsbet hale getiren şeydi.

  Fatiha Suresi’ni hiç Kani Karaca’nın sesinden dinlediniz mi mesela? Dinledikten sonra onun sesinin halesi, Fatiha Suresi’nin tesiriyle birleşince ruhunuzda bir kelebek etkisi oluşacağını göreceksiniz. Mevlid-i Şerif’i emsal kabul etmeyen makamlarda okuyan Kani Karaca, mevlidhanlık için sadece sesin güzelliğinin yetmediğini gösteriyor bize. Sesin güzelliğinden önce dinî ilimlere vakıf olmak ve kalbinin bir köşesinde daima Rasulullah ile hemhal olmak gereklidir. Mevlidhanlar insanlara Hazret-i Peygamber’in doğumunu anlatan mısralar okuyorlar. Onlar kendi yüreklerinde bütün bu anlattıklarının akislerini, yansımalarını duymazlarsa, onları dinleyen insanların kalplerine de tesir edemezler. Bu nedenle hıfzettiği Kur’an-ı Kerim’i hakkıyla yaşamaya çalıştığı için yüreğimize bu denli dokunmuştur, kim bilir…

  1965 yılında önce Hicaz’a, oradan da Kur’an-ı Kerim okuma yarışması için Malezya’ya gitmiş ve Mevlevi ayinlerinde kudümhanlık da yaptığı için dünyanın birçok ülkesini dolaşmıştı Kani Karaca. Dini musikiyi ve Mevlevi ayinlerini tüm dünyaya en has şekilde tanıtan insanlardan biri olan Kani Karaca’yı, vefatının dokuzuncu yıldönümünde rahmetle anıyoruz.

+ Yorum Gönder