+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Primini ödemeyen Vatandaşlar Sağlık Hizmeti Alamayacaklar Mı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Primini ödemeyen Vatandaşlar Sağlık Hizmeti Alamayacaklar Mı
  Primini ödemeyen vatandaşlar sağlık hizmeti alamayacaklar mı 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Primini ödemeyen Vatandaşlar Sağlık Hizmeti Alamayacaklar Mı İle İlgili Bilgi

  Prim ödeme yükümlüsü olduğu halde sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarih itibariyle 60 günden daha az prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanmaması söz konusu değildir. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, koruyucu hekimlik hizmetlerinde, analık hallerinde, afet ve savaşta ve grev ve lokavt durumlarında prim borcuna ve prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın tedavileri sağlanmaktadır

+ Yorum Gönder