+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Tarih boyunca yapılan kanunlara örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tarih boyunca yapılan kanunlara örnekler
  Tarih boyunca yapılan kanunlara örnekler 2. HAKAN
  Özel Üye

  Kısaca Tarih boyunca yapılan kanunlara örnekler

  KANUN'UN TARİHÇESİ


  Türk musikisi sazlarından biri olan Kanûn'un Türkistan'da Fârâb kasabasında doğan ve asıl adı Ebû-Nasr Muhammed (Ebû-Nasr Muhammed bir Muhammed bin Tarhan bir Uzluğ) olan Büyük Türk Filozofu Fârâbî (Doğumu 870 veya 873 ölümü 950) tarafından icad edildiği söylenmekte ise de Fârâbî'nin kendi eseri olan Kitabu'l Musiki'yi kebîr'de bu hususta bir açıklama yoktur. Kanûn'un ve yine Fârâbî'nin icadı olduğu söylenen Ud'un antik sazların devir devir değişmesi ile ortaya çıkmış olduğu kabul edilmektedir. Nitekim Kanûn, çıkış (menşe') bakımından Antik Devir'e, Eski Mısırlılara ve Sümerlere kadar götürülebilir. Bugünkü şeklini Ortaçağ'dan sonra almıştır.

  Kanun Osmanlı Devletinin kuruluşu sıralarında Türkler tarafından kullanılıyordu. Fakat zamanla kullanımı azalmış ve 18. yüzyılın başlarına doğru kullanılmaz olmuştur. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında Kânûnî Ömer Efendi'nin etkisi ile yeniden musiki alanımıza gören Kanûn; Kanûnî Ömer Efendi'nin öğrencileri ve zamanının virtiozu kabul edilen Kanûnî Hacı Arif Bey ile daha da yaygınlaşmış ve Türk Musikisindeki esaslı yerini almıştır.

  2.1. Yapısı ve Özellikleri

  Kanun mızraplı sazlar ailesindendir. Her perdesi üç telli olmak üzere 25 perdeden oluşmuştur. 24 ve 27 perdeli olanları vardır. Daha küçük ölçülerde yapılana ve 22 perdeli olanına "Kız kanûnu" denir.

  Daha önceleri mandalsız olarak kullanılan Kanûn'a 19. yüzyılın ikinci yarısında mandal takılmaya başlanmıştır. Mandal sistemi Türkler tarafından bulunmuştur. Bu buluş Kanun'un daha çok benimsenmesi ve yayılmasını sağlamıştır. Esasen Türk kanûn yapımcıları başlangıcından bugüne kadar verdikleri uğraşlarla Kanûn daha da geliştirmiş ve bugünkü durumuna getirmişlerdir. Bu gelişmenin Kanûn icrasındaki ilerleme ve gelişmeye de büyük katkısı olduğu muhakkaktır.

  Kanun Türk Musikisinin temel sazlarından biridir. Ses rengi ve zenginliği ile işlekliği ve icra teknikleri sayesinde önemli bir süsleme sazı oluşu başta gelen özelliğidir. Bununla birlikte toplu çalışta mevcut saz cinslerine göre gerektiğinde ritm görevini de üstlenebilir ya da en azından ritme katkı da bulunur.

  Kanun özel yüksük'leri ile işaret parmaklarına takılan "Mızrap" (iki adet) larla çalınır. En makbul mızrap "bağa" denilen Deniz Kaplumbağasının karın altı kemiği'nden yapılandır. Fildişi, kemik, boynuz v.b. malzemeden de yapılabilir.

  Kanun'un Kısımları ve Yapımında Kullanılan Malzemeler:
  Ses Kutusu Gövde:
  Ses kutusu, üst ve alt tablo ile tel takacağı, yanlıklar ve burguluk (burgu tahtası) dan oluşmaktadır.
  Ses (üst) tablosu:
  Çınar ağacından yapılır. Çınar bulunamadığı hallerde veya nadiren Lâdin ağacı kullanılır.
  Ses kafesleri:
  Ses tablosunun ağacı oyulmak suretiyle yapılır. Ayrıca sedef, kemik v.b. malzemeden oyularak ses tablosuna takılır.
  Yanlık'lar:
  Üst ve alt tabloyu biribirine bağlayan bu parçalar genellikle Lâdin veya Gürgen ağacından yapılır.
  Balkonlar:
  Gövdenin içine yerleştirilen ve üst ve alt tablonun çökmesini önleyen biribirine bağlı çıtalardır.

+ Yorum Gönder