+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda İletişim çağının başlangıcı, gelişimi ve sağladığı kolaylıklar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İletişim çağının başlangıcı, gelişimi ve sağladığı kolaylıklar
  İletişim çağının başlangıcı, gelişimi ve sağladığı kolaylıklar 2. HAKAN
  Özel Üye

  Kısaca İletişim çağının başlangıcı, gelişimi ve sağladığı kolaylıklar

  Bilişim Çağı (Almanca Informationszeitalter; İngilizce Information Age) bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişimin insanlık tarihinde toplumsal, ekonomik, ve bilimsel değişimin yönünü yeniden belirlediği ve giderek ağ toplumunun ortaya çıktığı döneme verilen addır. Başta imalat sanayii olmak üzere, ulaştırma, inşaat ve enerji sektörlerindeki gelişmelerin toplumsal ve ekonomik değişimin itici gücü olduğu endüstri toplumunun gelecekte neye evrileceği konusundaki tartışmalar 1950'lerin sonlarında başlamıştır.[2] Başlangıçta bu döneme Endüstri Sonrası Çağı denmiştir.[3] 1980'lerde İnternet'in kullanımının yaygınlaşması ve nihayet 1995'te tamamen serbest bırakılmasından sonra endüstri sonrası terimi yerini enformasyon sözcüğüyle değiştirmiş[4], kavram Türkçeye Bilişim Çağı ya da Bilgi Çağı olarak yerleşmiştir. Günümüzde "Bilişim Çağı" terimi, 1990'lardan bugüne kadar olan süre için kullanılmaktadır.
  Alberts, Papp ve Kemp'e göre Bilişim Çağı başlıca sekiz alandaki teknolojik gelişmeler üzerine kurulmuştur:


  Gelişmiş yarı iletkenler.
  Gelişmiş bilgisayarlar.
  Fiber optik iletkenler.
  Hücresel (mobil) iletişim teknolojileri.
  Yapay uydu teknolojisi.
  Gelişmiş bilgisayar ağları.
  Gelişmiş insan-bilgisayar etkileşimi.
  Dijital (rakamsal) iletişim ve veri sıkıştırma.

+ Yorum Gönder