+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Zararlı cemiyetler kaça ayrılır adları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Zararlı cemiyetler kaça ayrılır adları nelerdir
  Zararlı cemiyetler kaça ayrılır adları nelerdir

  ZARARLI CEMİYETLER


  A. Azınlıkların Kurdukları Cemiyetler:
  Mavri Mira: Rumlar tarafından kuruldu. İstanbul Patrikhanesi yönetir. İzmir ve Doğu Trakya’yı Yunanistan’a katmak istemektedir.
  Etnik-Eterya Cemiyeti:Rumlar tarafından Yunanistan sınırlarını genişletmek için kuruldu. Pontus Rum Cemiyeti doğu Karadeniz’de eski Rum Pontus Devletini tekrar canlandırmak için Rumlar tarafından kuruldu.
  Ermeni Taşnak –Hınçak Cemiyeti: Ermeniler tarafından Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmak amacıyla faaliyet göstermiştir.
  B. Milli Varlığa Düşman Cemiyetler:
  Kürt Teali Cemiyeti: Doğu illerinde bir Kürt Devleti kurmak için faaliyette bulundu.(İstanbul’da kuruldu.)
  Teali İslam Cemiyeti: Saltanat ve Hilafeti desteklemiş ve İstanbul’da kurulmuştur.
  İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngiliz himayesinde yaşamayı isteyenler kurmuştur.
  Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası: Saltanat ve Hilafeti desteklemiştir. Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerika egemenliğini(Mandasını) istemiştir.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Milli Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri Nelerdir


  Türk yurdunun parçalanmasını önlemek için çeşitli bölgelerde milli amaca hizmet edecek nitelikte mahalli cemiyetler kurulmuştur.Bu cemiyetlere genel olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri (Hakları Savunma Dernekleri) adı verilmiştir.

  Kuruluş Nedenleri

  İşgallere, işgalcilere ve zararlı cemiyetlere tepki,

  İşgaller karşısında padişah yönetiminin bir şeyler yapmayışı,

  Halkın kendisini bilinçli bir şekilde örgütlenerek koruma isteği.

  Milliyetçi bilincin gelişmiş olması.

  Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri


  Cemiyetlerin hemen hemen hepsinin kuruluşunda dayandıkları nokta Wilson İlkeleri’dir.

  Mondros Ateşkes Antlaşmasına ve işgallere bir tepki olarak ortaya çıkmışlardır.

  Azınlıkların taşkınlıklarına karşı kurulmuşlardır.

  Cemiyetlerin tabanını çoğunlukla eski İttihatçılar oluşturmuştur.

  Cemiyetlerde “Türklük” duygusu ön plandadır

  Cemiyetler yalnız bulundukları bölgeleri kurtarmak için kurulmuş olup programları vatanın bütünlüğü özelliğini taşımazlar (Bölgesel amaçlarla kurulmuşlardır).

  Genellikle basın ve yayın yoluyla mücadele etmişlerdir. Ancak işgallerle birlikte silahlı mücadeleye başlamışlardır.
  Yayın yoluyla bulundukları bölgelerde, Türklerin çoğunlukta olduklarını dünya kamuoyuna duyurarak işgallerin haksızlığını savunmuşlardır.

  Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesine katkıda bulunmuşlardır.

  Yeni bir Türk Devleti kurma amacı taşımazlar (Trakya Paşaeli Cemiyeti hariç).

  Düşmanı belli bir süre oyalamışlardır.

  Ulusal bilincin gelişmesine, yayılmasına, canlı tutulmasına kaynak olmuşlardır.

  Halkın savaşı maddi ve manevi yönden desteklemesine öncülük etmişlerdir.

  Bu cemiyetler kendiliklerinden oluşmuşlardır. Hükümet ya da her hangi bir organın katkısı yoktur.

  Birbirlerinden kopuk ve bağımsız hareket etmişlerdir. Milli Cemiyetler; Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı ile birleştirilmiştir.

  Cemiyetler yöresel kongreler düzenleyerek siyasi ve silahlı mücadeleler yapmışlardır.

  Yararlı cemiyetlerin başlangıçtaki en büyük eksikliği merkezi bir otoriteden ve birlikten yoksun olmalarıdır. Erzurum Kongresinde giderilmeye başlayan bu eksiklik, Sivas Kongresinde bütün derneklerin bir çatı altında toplanmasıyla tamamen giderildi.

  Yararlı cemiyetler genellikle İstanbul ve çevresinde kurularak faaliyet göstermiştir. İstanbul’da kurulmalarının en önemli nedeni, devletin merkezi olmasından dolayı haberleşme ve ulaşımın kolay olmasıdır Ayrıca basın ve yayın merkezi olması da etkilidir

+ Yorum Gönder


milli varlığa zararlı cemiyetler kaçaayrılır