+ Yorum Gönder
İnternet Sorunları ve Bilgisayar & Teknoloji Forumunda Bilgisayarda ilk çalışan nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bilgisayarda ilk çalışan nedir

  Bilgisayarda İlk Çalışan Hakkında Bilgi

  Şekil 1
  bilgisayarda-ilk-al-an-nedir.jpg

  Öncelikle bilgisayara ilk bakışta dört temel eleman göze çarpar. Bunlar, veri girişini sağlayan girdi üniteleri klavye ve mouse(fare), bilgilerin işlendiği, depolandığı ve tüm diğer parçaların içinde toplandığı kasa ve işlenen bilgilerin sonucunu görmeye yarayan çıktı ünitesi monitör(ekran)'dır.

  Bir Bilgisayarın Dış Görünüşü

  Bilgisayarın dış görünüşünü de oluşturan kasa olarak ifade ettiğimiz kısmı aslında bilgisayarın temel parçalarını içinde toplayan bir kutu görevi de yapmaktadır. Bu kutunun içinde bilgisayarın çalışması için gerekli bir çok parça bulunmaktadır. Aşağıda adı geçen parçalar bilgisayarın vazgeçilmez parçalarıdır ve bunlardan bir tanesinin olmaması bilgisayarın tam anlamıyla kullanılamaması anlamına gelir.
  -Anakart (Mainboard): Bilgisayarın omurgası olarak ifade edilen bu parça, bütün diğer parçaların birbirleriyle bağlatı kurmasını sağlayan bir yöneticilik görevi yapmaktadır. Diğer parçalar anakartın üzerine takılmaktadır.
  -İşlemci (CPU): Bilgisayarın beyni olarak ifade edebileceğimiz, bilgisayardaki temel işlemleri yapan ve işlemci adı verilen bu parça, merkezi işlem ünitesi olarak ifade edilen parçadır. Bilgisayarın işlem yapabilme yeteneği olarak ifade edebileceğimiz işlemciler günümüzde işlem yapma hızları ile birbirlerinden ayrılmaktadır. (Pentium IV 3.6 şeklinde ifade edilen bir bilgisayarın işlem yapma hızı 3600 Mhz olarak bilinir.)
  -Hafıza (RAM-ROM): Bilgisayarlarda merkezi işlem ünitesi tarafından yürütülen emir veya işlemlerin ve işlenen verilerin işlemler sürerken (program çalışırken) yerleştirilip saklandığı ve gerektiğinde ulaşılarak işlemlerde kullanılmasına imkan tanıyan, merkezi işlem birimiyle birlikte ve ona bağlı hareket eden birime hafıza adı verilir. Hafızanın kullanıcı tarafından kontrol edilebilen yani istenildiğinde veri, emir ve türetilmiş bilgilerin yazılabildiği, silinip değiştirilebildiği türüne RAM hafıza yani rastgele erişimli hafıza adı verilir. Bilgisayara sağlanan elektrik gücü kesildiğinde RAM hafızada kayıtlı olan her türlü emir, veri ve bilgiler silinip, anında unutulur. Bilgisayarın her zaman kullanmak zorunda olduğu ve enerji kesilmelerinden etkilenmeyen, kullanıcı tarafından müdahale edilemeyen bir başka çeşit hafıza türü de vardır. Bu hafızaya ROM hafıza adı verilir. ROM hafızanın, başlangıçta boş olmasına rağmen sonradan kullanıcı tarafından özel cihaz ve programlar kullanılarak programlanabilen ve istenildiğinde değiştirilebilen cinsine EPROM hafıza adı verilir. Bu hafıza bilgisayarda kullanılan renklerin, günün tarih ve saatinin, Türkçe karakterli klavyenin unutulmaması gibi işlemlerde kullanılır ve bilgisayar kapatılsa, elektrik bağlantısı kesilse dahi kendine yüklenen bilgileri unutmaz.
  -Sabitdisk (Harddisk): Kullanıcı tarafından girilen emir ve verilerin ya da bilgisayar tarafından meydana getirilen bilgilerin daha sonraki kullanımlar için saklandığı, depolandığı birim, bilgisayarın kasasının içinde yer alan ve sabit olarak durması sebebiyle sabitdisk olarak adlandırılan ve genel kabul görmüş adıyla harddisktir. Bilgisayarın yapısı gereği bilgilerin elektrik enerjisi yokken kullanılamıyor olması, bunların daha sonraki kullanımlar için saklanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaçtan dolayı her bilgisayarda hem bilgilerin saklanması hem de büyük yapıdaki programların kullanılabilmesi için harddiske ihtiyaç vardır.
  -Graphic Card (Ekran Kartı): Bilgisayar-monitör bağlantısını sağlayan, anakart üzerine takılarak çalışan parçadır.
  -Keyboard (Klavye): Bilgisayarın kullanıcı ile arasındaki iletişimi sağlayan ve dış ortamdaki veri ve bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması işlemini yapan en önemli araçlardan biridir.
  -Monitor (Ekran): Bilgisayar tarafından yapılan işlemler sonucunda zaten varolan yapıların ya da oluşturulan bilgi ve sonuçların belirli bir biçimde gözlemlenmesi için kullanılan araçtır.
  Yukarıda adı geçen parçalar ifade edildiği gibi bilgisayarın olmazsa olmaz parçalarıdır. Bunlara bir de kasayı ilave etmemiz gerekir. Çünkü bilgisayarın çalışmasını sağlayan elektrik enerjisinin ilk olarak anakarta oradan da bütün parçalara dağılmasını sağlayan güç kaynağı kasanın bir parçasıdır. Kasa aynı zamanda tüm parçaları dış etkenlere karşı koruyan bir kapak görevi de görmektedir.

  Tamamlayıcı
  Parçalar

  -Floppy Disk Drive (Disket Sürücü): Kullanıcı tarafından girilen emirlerin, verilerin ve türetilen bilgilerin daha sonraki kullanımlar için saklandığı, depolandığı bir başka birim de disketlerdir. (Disket konusu üzerinde daha sonra detaylı olarak durulacaktır.) Disketlerin kullanılabilmesi için bilgisayarlarda disket sürücüye ihtiyaç vardır.
  -CD ve DVD ROM Drive (Kompakt Disk ve Dijital Versatile Disk Sürücü): Program, veri ve bilgilerin daha sonraki kullanımlar için depolandığı bir başka birim de CD ve DVD'lerdir. (CD ve DVD konusu üzerinde daha sonra detaylı olarak durulacaktır.) CD ve DVD'lerin bilgisayarda kullanılabilmesi için CD veya DVD ROM sürücüye ihtiyaç vardır. ROM kavramı Read Only Memory anlamında olduğundan bu tip sürücülerde, CD ve DVD'lere yazma ve silme işlemi yapılamaz.
  -Sound Card (Ses Kartı): Temel bir bilgisayarda basit sesler duyulabilir. Ancak bilgisayarda daha ileri seviye ve kaliteli sesleri yani müzik, efekt ve insan sesi gibi sesleri duyabilmek için mutlaka ses kartına ihtiyaç vardır.
  -Fax-Modem Card (Faks-Modem Kartı): Temel görevi telefon hattı ile bilgisayar bağlantısını sağlamak olan bu kartın faks kısmı telefon hattı aracılığı ile faks çekmeye veya almaya, modem kısmı ise internete bağlanmaya yarar.

  Diğer
  Parçalar

  -Ethernet Card (Ethernet Kartı): Bilgisayarları birbirine bağlamak gerektiğinde kullanılan karta ethernet kartı adı verilir. Bu kart sayesinde bilgisayarlar arası ağ sistemi kurulmuş olur. Böylece bir bilgisayarda yapılan işlemler diğer bilgisayardan da takip edilebilir. Bu kart aynı zamanda ağ sistemindeki ana bilgisayarın internet ortamına bağlı olması ile diğer bilgisayarların da direkt
  www.alasayvan.net/ internete bağlanmasına yardımcı olur.
  -TV-Radio Card (Radyo Televizyon Kartı): Günümüzde bilgisayar marifetiyle her şey yapılabiliyor. Bunlardan biri de televizyon seyretmek ve radyo dinlemek. İşte bilgisayarda televizyon seyretmek ve radyo dinlemek için bilgisayarda Radyo Televizyon kartına ihtiyaç vardır. Tabii ki anten kablosunun bu karta takılı olması şartıyla.
  -CD ve DVD Writer (CD ve DVD Yazıcı): Yukarıda ifade edildiği gibi CD ve DVD ROM'lar CD ve DVD'lerin içinde bulunan bilgileri sadece okuyabilme yeteneğine sahiptir. Eğer boş bir CD veya DVD'nin içine bilgi kaydedilmek istenirse CD veya DVD Writer'a ihtiyaç duyulur. Kısaca CD ve DVD Writer'lar boş CD ve DVD'lerin içine bilgi kaydetmeye yarayan araçlardır.  Çevre
  Parçaları

  -Printer (Yazıcı): Çıktı ünitelerinden biri olan yazıcının temel görevi bilgisayar ortamındaki yapıları (yazı, resim vs.) kağıt üzerine almaktır.
  -Scanner (Tarayıcı): Yazıcının tersine dış ortamdaki yapıları (yazı, resim vs.) bilgisayar ortamına aktarmak için kullanılan araçlara tarayıcı adı verilir.
  -Disc (Disket): Kullanıcı tarafından girilen emir, veri ve türetilen bilgilerin daha sonraki kullanımlar için saklandığı, depolandığı harddiskten sonra gelen araç diskettir. Harddiskte olduğu gibi içindeki bilgi okunabilir ve alınabilir. Harddiskten farklı olarak disket haricen taşınabilir ve içindeki bilgi değiştirilebilir, silinebilir ve içine yeni bilgiler yüklenebilir. Disketin bilgisayarda kullanılabilmesi için disket sürücüye ihtiyaç vardır.
  -CD ve DVD (Kompakt Disk ve Dijital Disk): Kullanıcı tarafından girilen emir, veri ve bilgilerin daha sonraki kullanımlar için saklandığı, depolandığı harddisk ve disketten sonra gelen araç CD ve DVD'dir. Harddisk ve diskette olduğu gibi içindeki bilgi okunabilir ve alınabilir. Disket gibi haricen taşınabilir. Ancak günümüzde ROM yapısında olduğu için CD ve DVD'lerin harddisk ve disketten farklı olarak içindeki bilgi değiştirilemez, silinemez ve içine yeni bilgiler yüklenemez. Boş bir CD veya DVD'nin içine, CD veya DVD Yazıcı kullanılarak yeni bilgiler yüklenebilir ancak silme ve değiştirilme işlemi yapılamaz. Bununla birlikte CD ve DVD'lerin ReWritable denilen, tekrar silinip yazılabilen türde olanları da bulunmaktadır.
  -Flash Disc (Flaş Disk): Kullanıcı tarafından girilen emir, veri ve bilgilerin daha sonraki kullanımlar için saklandığı, depolandığı harici olarak kullanılan birimlerden biridir. Küçük, hafif olduğundan çalışma esnasında rahatlıkla sökülüp takılabilir. Flaş sürücüler sadece bilgisayarın USB girişine takılı olduğu sürece çalışır durumdadırlar ve harici.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  bilgisayarınızı ilk çalıştırdığınızda başta çalışan kasa motorudur bilgisayardaki bütün işlemleri kendi içinde barındıran kasa kısmıdır.
+ Yorum Gönder