+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Ünlü Türk Bilim Adamı Demiri Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ünlü Türk Bilim Adamı Demiri Hayatı


  Ünlü Türk Bilim Adamı Demiri Hayatı kısaca

 2. Asel
  Bayan Üye

  Ünlü Türk Bilim Adamı Demiri Hayatı Hakkında Bilgi


  Batı dünyasında “Müslümanların Buffon’u” ünvanıyla anılan ve 14. yüzyılın Zooloji Alimi olan Demiri, 1344 (H.745) senesinde Mısır’ın Dimyat şehri yakınlarında ve Nil Nehrinin iki yakasında yer alan Demire adlı büyük bir kasabada doğdu. 1405 (H. 808) senesinde Kahire’de vefat etti. Mezarı, Ali Beyyumi Camii yakınındaki Sabuni Mescidi bahçesindedir. Buna ileveten Şafii mezhebi fıkıh âlimidir.

  Demiri gençliğinde terzilik yaptı. Sonra bu mesleği bırakarak ilim yolunu tuttu… Ezher Medresesinde; hadis, tefsir, fıkıh, Arap dili ve Edebiyatı gibi birçok ilimleri okuttu ve fen ilimlerinden zooloji alanında söz sahibi oldu. 1379-1399 seneleri arasında, Mekke-i mükerremede ikamet etti ve ilim öğrenmeye devam etti. İlmî tetkiklerini derinleştirdi.


  Asıl adı: Muhammed bin Musa bin Ali ed-Demiri

  Tekrar kahire ye döndü ve ders vermeye devam etti… Hayat-ül-Hayavan (iki cilt); Tefsir-ul- Ahlam (Rüya tabirleriyle ilgili); En- Necm-ül- Vehhâc fi Şerh-il- Mihhac (Şafii mezhebi fıkhı ile ilgilidir); El-Cevher-ül- Ferîd fi İlm-it- Tevhid (Akaid ve kelâm ilmi ile ilgili) belli başlı eserleridir.

  Dünyaca meşhur olan eseri, Hayat-ül-Hayavan adlı ansiklopedik eseridir. Demiri, bu eserinde alfabetik sıra ile bütün hayvanların isim ve özelliklerini ve her biri hakkında birçok fennî, tıbbî, dini bilgileri toplamıştır. Ayrıca eserini hazırlarken özellikle Arap şiirini inceleyerek, ediplerin, hayvanların huy ve tabiatlarıyla ilgili yazdıkları manzum bilgilere de eserinde yer vermiştir.

+ Yorum Gönder