+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Ünlü Türk Bilim Adamı Dinaveri Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ünlü Türk Bilim Adamı Dinaveri Hayatı


  Ünlü Türk Bilim Adamı Dinaveri Hayatı kısaca

 2. Asel
  Bayan Üye

  Ünlü Türk Bilim Adamı Dinaveri Hayatı İle İlgili Bilgi

  Asıl Adı;Ebu Hanife Ahmed bin Davud el Dinaveri dir

  Dinaveri özellikle Kitab-el Nebat (Bitkiler kitabı) isimli eseriyle tanınmaktadır.Bu eseri sebebiyle sıklıkla Arapça botaniğinin babası olarak adlandırılmıştır. Eserde botanik gelenekleri, bitki incelemeleri ve bilgisinin yanı sıra Farsi kökenli bitki bilgileri de mevcuttur ve yıllarca botanik alanında kitap olmuştur

  Dinaveri; Astronomi, botanik, metalürji, coğrafya, matematik ve tarih gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalarda bulunmuş kürt kökenli Müslüman bir bilim adamıdır.

  Davud el Dinaveri.jpg


  Bugün Batı İran’da kalan, Dinaver bölgesindendir.
  Hayatı hakkında da çok fazla şey bilinmemesine rağmen, gençliğinde Küfeye giderek Sıkkît ve İbn Es-Sıkkîl'den dil dersleri aldığı ve daha sonra İsfahan'a gittiği bilinmektedir.Burada yaptığı incelemelerini Kitâb'ül-Rasad adlı eserinde topladı.

  Büyük astronomi âlimi Abdurrahmân Es-Sûfî der ki: "946 senesinde Dinaver' de Dinaverî' nin evi ve hatta bunun vaktiyle rasathane vazifesini gören çatı kısmı dahi mevcut idi." Zira Dinaverî aynı zamanda astronomide de söz sahibidir.

  Dinaverî Arap dilinede o kadar hâkim olmuş bir bilim adamıdır ki, o nu büyük Arap edebiyatçısı Câhiz ile aynı seviyede görürler.

  Biyografi yazan Yâkût Rumî onun dindar ve sofî bir adam olduğunu ve kendi muâsırları tarafından bile çok hürmet gördüğünü söyler.

  Dinaverî “El-Ahbâr'üt-Tivâl" adlı eserinde İslam tarihi ile beraber İskender ve Sasanîlerden de bahseder. Kitâb'ül-Kıble Ve'z-Zevâl" adlı eseri ile astronomide oldukça söz sahibidir. Ayrıca ay ve güneş tutulması ile ilgili "Kitâb-ül-Küsûfu ve meteoroloji hakkında "Kitâb'ül-Envâ"sı vardır.

  Dinaverî, coğrafya sahasında da "Kitâb'ül-Büldân" adlı eseri ile kendinden bahsettirmiştir ve biyografi yazarları onun bu eserinin büyük bir cilt olduğundan söz ederler.

  Dil bilgisi sahasında ise, "Eş-Şîr ve'ş-Şu'arâ", "El-Fusâha", Mâ yelhanü fihi'l-âmme", "İslâh'ul-Mantık", "Er-Reddü alâ luğza'l-İsbahânî' gibi eserlerde bu meselelere dair büyük ilgisini göstermiştir. "Kitâb'ul-Bâh" adlı eserinden Dinaverî'nin aynı zamanda tabib olduğunu da öğreniyoruz, bitkilerin çeşitli tıbbî özelliklerinden sık sık bahsetmesi de bunu belli etmektedir.

  Dinaverî'nin 13 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri de burada zikredilmesi gereken bir eserdir. Yâkût bu eserin çok orjinal olduğunu ve ondan önce hiç kimsenin Kur'anı bu şekilde incelemediğini söylemektedir.

  Dinaverî'nin bahsedilen ilimlerde söz sahibi olduğunu İbn ün-Nedîm meşhur "El-Fihrist"inde bizzat belirtmiştir. Bizim burada asıl sözünü edeceğimiz eseri ise 6 ciltlik "Kitâb'ün-Nebat "isimli Botanik Ansiklopedisidir.

  Bu kitap Yunanca kitapların tercümesinden önce yazılmıştır. Bu eserden anladığımıza göre Dinaverî Mekke, Medine, Suriye, Umman, Afganistan ve Pakistan'ı ziyaret etmiştir. Aynı zamanda Bizans hududundaki bitkilerden de bahsetmesinden, Türkiye'yi de gezmiş olduğu anlaşılmaktadır.

+ Yorum Gönder