+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda İbn-i Şeddad Kimdir Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İbn-i Şeddad Kimdir Hayatı
  İbn-i Şeddad Kimdir Hayatı kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İbn-i Şeddad Hakkında Bilgi

  İbn-i Şeddad veya Bahaddin İbn-i Şeddad (Arapça: ), Eyyubiler'de bir tarihçi ve biyografi yazarı.

  Tam adı, 'Yusuf bin Rafi bin Temim bin Utbe bin Muhammed bin Attab'dır. Künyesi 'Ebü’l Mehasin' olup, lakabı 'Bahaüddin’dir.


  İbn-i Şeddad.jpg

  İbn-i Şeddad, 1145 yılında Musul'da doğdu. Küçük yaşta iken babasını kaybetti. Şeddad oğulları denilen dayılarının yanında yetişti. Bu sebeble 'İbn-i Şeddad' diye bilinir.

  Selahaddin Eyyubi'nin himayesinde çalışmalarını sürdürmüş, kazaskerlik ve Kudüs kadılığını yapmıştır. Onun hayatı hakkında geniş bir kitap yazmıştır.

  Eserleri
  Melce'ul Hukkam İltibas'il Ahkam: Hükümlerle alâkalıdır, iki cilddir.
  Delail'ul Ahkam: Ahkam hadîs-i şerîfleri ve onlar hakkındaki açıklamalardır.
  El Mucez'ül Bahir: Fıkıh ilmine dâirdir.
  Siret-u Selahaddin İbn-i Eyyub

+ Yorum Gönder