+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Yezid Bin Harun Kimdir Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yezid Bin Harun Kimdir Hayatı
  Yezid bin Harun Kimdir Hayatı kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  YEZİD BİN HARUN

  Emevî Hanedanı'nın kurucusu ve birinci Emevî halifesi olan Muâviye bin Ebu Süfyan'ın oğlu olarak Şam'da dünyaya geldi. Annesi Ben-i Kelp kabilesinden Maysun adlı kültürlü bir kadındı. Muâviye, Maysun ile anlaşamadı; bu sebeple Maysun küçük yaştaki oğlu Yezid'i de yanına alarak kabilesinin yanına geri döndü
  . Çocukluğunu annesiyle geçiren Yezid, ondan şiir ve edebiyât zevki aldı. Yezid, gençlik çağına gelince babasının yanına döndü. Gençliğinde de iyi bir eğitim aldı.

  c48x.jpg

  Bizans'a yapılan seferlere katıldı ve 669'daki birinci Emevî İstanbul kuşatmasında komutan olarak bulundu.
  Muaviye, ölümünden hemen önce, 679 yılında, Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyr'in karşı çıkmasına rağmen oğlu Yezid'i halife ilan etti ve kendisine biad edilmesini istedi
  .
  Yezid'in halifeliğine karşı çıkılmasının en önemli sebepleri olarak, hilafetin verasete dönüşmesi endişesi ve Arap siyasi gelenekleri gösterilmektedir. O dönem Arap siyasi geleneklerine göre liderler genellikle yaşlı, tecrübeli ve nüfuzlu kimseler oluyordu ve Yezid, bu vasıflara haiz değildi.

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Yezid Kimdir

  İlk Emevi halifesi Muavi"yenin oğlu ve ikinci Emevi halifesi olan Yezid,halifelik çekişmeleri yüzünden islam tarihinde daima lanetle anılmış olan Kerbela olayını yaratmış ve bu yüzdende lanetlenmiş bir kişidir.

  Bilhassa Mekke ve Medineyi yaktırıp yıktırmış olması bütün Müslüman dünyasının nefretini üzerinde toplamıştır.

  Buna rağmen Suriye ve Lübnanda ona inanan ve onu beğenen ve onun adına bir tarikat kurmuş olan bir azınlık vardır. Müslüman dünyasından kopuk yaşayan bu azınlığa Yezidler denir.

+ Yorum Gönder


Yezid bin harun