+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda İshak Bin Rahûye Kimdir Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İshak Bin Rahûye Kimdir Hayatı
  İshak bin Rahûye Kimdir Hayatı kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  İshak Bin Rahûye

  İbn Râhûye diye meşhur olan, İshâk b. İbrâhim’in künyesi Ebu Yakub, nisbesi ise nesebe göre el-Hanzalî ve et-Temîmî, beldeye göre el-Mervezî’dir. Nesebi, İbn Hacer’in nakline göre ed-Dûlâbi tarafından ‘İshâk b. İbrâhîm b. Mahled b. İbrâhim b. Abdullah b. Bikr b. Ubeydullâh b. Gâlib b. Abdülvâris b. Abdullah b. Atıyye b. Mürre b. Ka‘b b. Hemmâm b. Temîm b. Mürre b. Amr b. Hanzala b. Mâlik b. Zeydi Menât b. Temîm’ diye beyân edilmektedir
  . Ez-Zehebî ise Ebû Muhammed Ali b. Ahmed’e dayandırdığı bir senetle nesebi zikrederken sırasıyla Bikr yerine Matar, Abdülvâris yerine Vâris, Abdullah yerine Ubeydullah, ilk geçen Temîm yerine ise Esed isimlerini vermektedir. İbn Râhûye, babası İbrâhim’in nerdeyse ismi yerine geçmiş sıfatı olan Râhûye’yi ona Mekke yolunda doğması sebebiyle Mervezlilerin verdiğini, babasının bunu hoş görmemesine rağmen kendisinin bir beis görmediğini söylemektedir.

  ishak bin rahüy.jpg

  Muhammed b. Mûsâ el-Bâşânî’ye göre hicrî 161, oğlu Muhammed’e göre 163, Musâ b. Hârûn’a göre ise 166 senesinde dünyaya gelen İshâk b. Râhûye, aslen Mervez’den olup hicrî 184 senesinde ilim yolunda Irâk’a, sonrasında diğer merkezlere gitmiş; uzun süren ilmî seyahatlerin ardından Nisâbûr’a yerleşmiş ve ağır basan görüşe göre hicrî 238, zayıf görüşe göre ise 237 senesinde bu şehirde vefât etmiştir. Vefât tarihini haber veren Hüseyin el-Kabbânî, İmam el-Buhârî ve ed-Dûlâbî, Şabân ayının on dördüncü gecesi diyerek vefat ettiği günde ittifak ederlerken, İmam el-Buhârî ise vefatının yetmiş yedi yaşında iken, bir Cumartesi gecesi tahakkuk ettiğini ilâve etmektedir. İmam el-Buhârî’nin verdiği yaştan hareket eden el-Hatîb doğum tarihi olarak hicrî 161 senesinin alınması gerektiğini söylemekte, ez-Zehebî de bu yönde kanaat belirtmektedir. İbn Râhûye’nin, kendisinden hadis rivâyetinde de bulunan Muhammed adlı bir oğlunun bulunduğu bilinmektedir.

+ Yorum Gönder


ishak bin rahuye