+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Ebu'l Hasan El-Mervezî Kimdir Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ebu'l Hasan El-Mervezî Kimdir Hayatı
  Ebu'l Hasan el-Mervezî Kimdir Hayatı kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Ebu'l Hasan El-Mervezî

  Ebû’l Hasan el-Harakânî’nin asıl adı Ali bin Câ’fer’dir. Meşhur sûfilerden olup, Bistam civarında “Harakân” adı verilen bir köyde H. 350 / M. 962 yılında doğmuştur. Mezarı H. 987 / M. 1580’de Vezir Mustafa Paşa’nın memur olduğu Acem seferi esnasında Kars yakınlarında bulunmuştur.

  ebul hasan.jpg

  Önce çobanlık etmiş, sonra da çiftçilik ve nakliye işleriyle uğraşmıştır. Kur’an okumaktan başka bir tahsili yoktur. Ebâ Yezîd-i Bistâmî’ye müntesiptir. Kendisi Arap sûfilerinin etkilerinden az çok kurtulanlardan biri olarak sayılır. Gazneli Sultan Mahmud başta olmak üzere İbn-i Sina gibi ünlü filozoflar tarafından ziyaret edilmiştir. 10 Muharrem 425 / 4 Ocak 1033 tarihinde vefat etmiştir.

+ Yorum Gönder