+ Yorum Gönder
Genel Biyografiler ve Bilim Adamları Forumunda Astronomi Ile Uğraşan Bilim Adamları Kimlerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Astronomi Ile Uğraşan Bilim Adamları Kimlerdir
  astronomi ile uğraşan bilim adamları kimlerdir hakkında 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Astronomi Ile Uğraşan Bilim Adamları Kimlerdir Hakkında Bilgi

  Ali Kuşçu

  (? - 1474) Osmanlı gökbilmicisi olan Ali Kuşcu Uluğ Bey'den ve Kadızade Rumi'den dersler almıştır
  . Öğrenimini Kirman'da tamamlayarak uluğ Bey'in gözlemevinin yöneticiliğine getirilmiştir ve yıldızların hareketlerini, yerlerini gösteren cetvelin hazırlanmasına yardımcı olmuştur.


  William Harvey

  (1578-1657) Astronomide Kopernik'in, fizikte Galileo'nun başlattığı devrimci atılımı tıpta Harvey gerçekleştirir.
  Kan dolaşımı üzerindeki çalışmasıyla bilim tarihine geçen Harvey, yalnız bu çalışmasıyla değil, tıp alanında yerleşik önyargıları kırmakta gösterdiği dirençle de öncü kişiliğini kanıtlamıştır.
  İbni Sina

  Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn-i Sina (980-1037), matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları;
  astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir.  Johannes Kepler

  (1571-1630) Newton, "Daha ileriyi görebildiysem, bunu omuzlarından baktığım devlere borçluyum,
  " demişti. Bu devlerden biri Galileo ise diğeri Kepler'dir. Kepler'e gelinceye dek Copernicus sistemine dayanaksız bir hipotez, ya da, işe yarar matematiksel bir araç gözüyle bakılıyordu.


  Ktesibios

  (M.Ö. 285-222) Bu Yunanlı fizikçi de uzun yıllar İskenderiye'de
  yaşadı ve su saatini bu kentte icat etti. Ktesibios'nun su saati, içine belli bir ritimle su dolan bir depodan oluşuyordu, Depoya su doldukça, içindeki duba yükseliyordu.

  Marie Curie

  (1867-1934) "Artık dayanamadığını bu aşağılık dünyaya veda etmek istiyorum.
  Neyse ki yokluğum büyük bir kayıp olmayacak!" Bu sözler genç yaşında sevgilisine kavuşamayan güzel bir kızın mutsuzluk çığlığı.

+ Yorum Gönder