+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Bilim ve Teknoloji Forumunda Matbaanın İcadından Önceki Durumu Nasıldı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Matbaanın İcadından Önceki Durumu Nasıldı
  Matbaanın İcadından Önceki Durumu Nasıldı


  Kitapların elle yazıldığı ve çoğaltıldığı dönemlerde bilginin üretilmesi yayılması ve yararlanmaya sunulması çok yerel sınırlı oluyordu. Bir yapıttan çokça çoğaltılamadığı için çevreye ve başka ülkelere bu eserin ulaşması zor oluyor; öteki ülkenin bilginleri buluşu zamanında öğrenemiyor böylece bilimsel çalışmalar buluşlar matbaadan önce daha ağır ilerliyordu.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Matbaanın icadından önceki durumu nedir?

  Matbaanın Günümüzdeki Durumu Nedir?

  Kitapların elle yazıldığı ve çoğaltıldığı dönemlerde bilginin üretilmesi, yayılması ve yararlanmaya sunulması çok yerel, hatta sınırlı oluyordu. Bir yapıttan çokça çoğaltılamadığı için çevreye ve başka ülkelere bu eserin ulaşması zor oluyor, öteki ülkenin bilginleri buluşu zamanında öğrenemiyor, böylece bilimsel çalışmalar ve buluşlar matbaa icat edilmeden önce daha ağır ilerliyordu.

  Matbaa olmadığı için eserler el ile yazılıyordu ve doğal olarak çoğaltılamıyordu. Çoğaltılsa bile az sayıda ve uzun sürelerde çoğaltılabiliyordu. Çoğaltılan eserlerde dünyanın dört bir yanına ulaştırılamıyordu. Bu yüzden bilimsel anlamda ve ilim yönünde toplumlar daha çabuk ilerleyemiyordu.

  Tıpta, edebiyatta, bilimde ve diğer dallarda ilerleme matbaanın eksikliğinden çok yavaş bir şekilde ilerlemekteydi.

  Matbaanın Günümüzdeki Durumu Nedir?

  Matbaacılık iletilmek istenen mesajı kâğıt vb. yüzeyler üzerinde basılacak şekilde bilgisayarda tasarlama ve basarak çoğaltma işidir. Bilginin gelecek kuşaklara aktarılması çoğaltılması yayılması matbaacılığın bulunması ile olmuştur. Günümüzde matbaacılık sadece bilgiyi aktarmakla kalmayıp her türlü tanıtım faaliyetlerinin yapılmasında basılı materyallerle önemli rol oynamaktadır. Kitaplar dergiler gazeteler broşürler afişler ambalajlar matbaacılık alanının ürettiği ürünlerdir.

  Bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanındaki hızlı gelişim matbaacılık sektörünü de olumlu yönde etkilemiştir. Matbaacılık alanında bilgisayarı ve otomatik matbaa makinelerini kullanmasını bilen nitelikli iş gücüne gereksinim her geçen gün artmaktadır.

  İnsanların kültürel ihtiyacı olan kitap dergi gazete vb. basılı ürünlerin oluşturulması ile imalat ve üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu ambalajların üretilmesi ve baskısının yapılması matbaacılığın çalışma alanlarıdır.

  Ülkemizde kamuya ve özel sektöre ait birçok matbaa işletmesi bulunmaktadır.

  Ülkemizde Matbaa Alanında Şu Dallarda Eğitim Verilmektedir

  1. Baskı öncesi
  2. Ofset baskı
  3. Flekso baskı
  4. Tifdruk baskı
  5. Serigrafi ve tampon baskı
  6. Baskı sonrası

+ Yorum Gönder


matbaa icadından önceki durum,  matbaa icadından önceki durumu,  matbaanın icadından önceki durum,  matbaanın icadından önceki durumu,  matbaa icattan önceki durumu