+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Bilim ve Teknoloji Forumunda Matbaanın günümüzdeki durumu ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Matbaanın günümüzdeki durumu ile ilgili bilgi
  Matbaanın günümüzdeki durumu ile ilgili bilgi

  Matbaacılık, iletilmek istenen mesajı kâğıt vb. yüzeyler üzerinde basılacak şekilde bilgisayarda tasarlama ve basarak çoğaltma işidir. Bilginin gelecek kuşaklara aktarılması, çoğaltılması, yayılması matbaacılığın bulunması ile olmuştur. Günümüzde matbaacılık sadece bilgiyi aktarmakla kalmayıp her türlü tanıtım faaliyetlerinin yapılmasında basılı materyallerle önemli rol oynamaktadır. Kitaplar, dergiler, gazeteler, broşürler, afişler, ambalajlar matbaacılık alanının ürettiği ürünlerdir.

  Bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanındaki hızlı gelişim matbaacılık sektörünü de olumlu yönde etkilemiştir. Matbaacılık alanında bilgisayarı ve otomatik matbaa makinelerini kullanmasını bilen nitelikli iş gücüne gereksinim her geçen gün artmaktadır.

  İnsanların kültürel ihtiyacı olan kitap, dergi, gazete vb. basılı ürünlerin oluşturulması ile imalat ve üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu ambalajların üretilmesi ve baskısının yapılması matbaacılığın çalışma alanlarıdır.

  Ülkemizde kamuya ve özel sektöre ait birçok matbaa işletmesi bulunmaktadır.

  Ülkemizde Matbaa Alanında Şu Dallarda Eğitim Verilmektedir

  1. Baskı öncesi,
  2. Ofset baskı,
  3. Flekso baskı,
  4. Tifdruk baskı,
  5. Serigrafi ve tampon baskı,
  6. Baskı sonrası

  Matbaanın Gelişimi:Bilindiği gibi matbaa Johann Gutenberg tarafından icat edilmemiştir. Gutenberg tek tek metal harflerle yüksek baskı tekniğini geliştirmiş. Gutenberg’in bu buluşundan sonra matbaacılık yaygın ve hızlı gelişen bir sektör olmuştur. Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu’da başlamıştır. Bilinen ilk baskı VIII. yy’da Japonya’da yapılmıştır. İmparatoriçe Shotoko Budizm’in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırmıştır.

  İlk kez tek tek harfler dökerek baskı yapmayı Pi Sheng (960-1297) adında bir Çinli denemiştir. Pi Sheng porselenden harfler kullanarak matbaanın gelişimine hız kazandırmıştır. Ancak çok harfli Çin alfabesinde tek tek harfler kullanarak baskı yapma nedeni hala anlaşılamamıştır. Matbaa Çinlilerden Uygurlara geçmişlerdir. Uygurların IX. yy’dan itibaren baskı yaptığı bilinmektedir. (Tun-Huang mağarasındaki buluntular.)

  Avrupa’da matbaacılık özellikle XV. yy’da gelişme göstermiştir. Avrupa’da matbaacılığın üssü Hollanda olmuştur. Burada ki basım tekniği tahta kalıplarla yapılmaktadır. Hattatlarca yazılan tahta kalıplar. Hakkaklarca kazınmaktadır. Kalıplar bu yönetemle üretilmektedir. Harlem kentinde ilk kez tek tek harflerle baskı denemelerini 1430 yılında Lourens Janszoon Coster’in yaptığı sanılmaktadır.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Matbaa günümüzde önemini kaybetmemiş ve bir çok yerde kullanılmaya devam edilmiştir. Matbaa özellikle gazetelerin basılıp sürekli çoğaltılmasında yardımcı olmaktadır. Bizlerde bir çok yerde yazdığımız yazıları çoğaltmaya çalışırız.
+ Yorum Gönder


matbaanın günümüzdeki durumu,  milli kültür öğelerinin geçmişteki durumuyla günümüzdeki durumu,  kültürel öğelerin günümüz durumu