+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Bilim ve Teknoloji Forumunda Delta terimi hangi bilim dalı ile ilgilidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Delta terimi hangi bilim dalı ile ilgilidir
  Delta terimi hangi bilim dalı ile ilgilidir

  Delta terimi

  Coğrafya Terimleri 2. Ziyaretçi

  vadi hangi bilim dalıdır
 3. Ziyaretçi
  hanii nerdeeeee cevap ya lütfen yazın kardeşim
 4. Dr Zeynep
  Bayan Üye
  Delta terimi hangi bilim dalı ile ilgilidir


  Delta terimi hangi bilim dalı ile ilgilidir hakkında bilgi

  coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilimdir. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sözcüğü Yunanca gaia (yer) ve gráphein (yazmak, betimlemek) sözcüklerinden türemiştir.Türkçesi Yerçizim sözcüğüdür. Gress ve Leinhart (1994), coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamaktadırlar.
  Birincisi bir yere eşsiz bir karakter kazandıran, yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımıdır (örneğin dağlar, ırmaklar, denizler vb.).
  İkincisi, bazı şeylerin oldukları yerlerde ve zamanda neden ve nasıl meydana geldiğini anlamaktır (örneğin yanardağlar gibi).
  Üçüncüsü, meydana gelen olayların, diğer olaylarla ilgisi ve bağlantısıdır (örneğin yağmur ormanlarının tahribi).
  Sonuncusu, coğrafyanın haritalar ile bilgilerin ve düşüncelerin iletişimini sağlamasıdır.
  Bu dört özellik birbiri ile çok çeşitli yollardan etkileşim içindedir. Bunlardan ilk üçü coğrafyanın dayanak ilkeleridir. Sonuncusu ise coğrafî araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin söylenişidir.
  Coğrafyanın bu değişik yönleri arasındaki etkileşim, onu tanımlama amaçlı olarak kesin çizgilerle bölünmesini zorlaştırır. Coğrafi beceriler, yerler , fizikî, beşerî ve çevre coğrafyası biçiminde bir bölümleme, bunlardan bir veya iki alanın coğrafya eğitiminin çeşitli basamaklarında yer alması; öğrencinin çeşitli alanlar arasındaki ilişkiyi anlamasının engellenmesi şeklinde bir sonuç doğurabilir.
  Coğrafya, bazı yeteneklerin gelişimini ve kavramların anlaşılmasını içerir. Bu kavram ve yetenekler ise fizikî çevre (ortam), beşerî çevre ve bunlar arasındaki ilişki ile ilgilidi


+ Yorum Gönder


delta hangi bilim dalıyla ilgilidir,  delta terimi hangi bilim dalıyla ilgilidir,  delta hangi bilim dalıyla ilgili,  delta hangi bilim dalı,  delta terimi hangi bilim dalı ile ilgilidir,  delta hangi bilim dal