+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Bilim ve Teknoloji Forumunda Bilgi Ve Iletişim Teknolojileri Ne Amaçla Kullanılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilgi Ve Iletişim Teknolojileri Ne Amaçla Kullanılır
  bilgi teknolojileri hangi amaçla kullanılır 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bilgi Ve Iletişim Teknolojileri Ne Amaçla Kullanılır Hakkında Bilgi


  Bilgi teknolojilerini hangi amaçlarla kullanıyoruz aşağıda eklemiş olduğumuz makaleden öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra bilişim teknolojileri ne iş yapar, bilgi teknolojisi hangi alanlarda nasıl ve ne amaçla kullanılır bilgi sahibi olabilirsiniz.

  Bilgi teknolojisini; bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar ola­rak tanımlayabiliriz. Bunlar her alan için geçerlidir. Burada araç-gereç değil, insanın önemi ve bu teknolojiyi oluşturmak için belirlenen hedefler vurgulanmaktadır.Karmaşık ve yarışmacı bir dünyanın üyesi olan insan, yaşamda kalmak ve varlığını sürdürebilmek için önemli nitelik ve nicelikte bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, kısacası bilgiye sahip olma gereksinmesi içindedir. İnsanın bu gereksinmesini gidermede en önemli sorun, bilginin nasıl elde edileceği, nasıl dağıtılacağı ve nasıl saklanacağıdır. Bu da bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesinin en önemli nedenini oluşturmaktadır.
  Kaynak: Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU, Editör: Doç. Dr. Bekir Özer, “Eğitimde Teknolojik Gelişmeler”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998. I. BİLGİ
  BİLGİ TEKNOLOJİSİ NEDİR?

  BT, bilgisayar (yazılım ve donanım) ve iletişim teknolojisinin (veri, ses iletişimi, ağlar vb) bileşimi olarak tanımlayabileceğimiz alanların genel adıdır. BT, farklı biçimlerdeki bilgiyi oluşturmak, saklamak, alış verişini yapmak, kullanmak üzere bütün bu biçimleri kullanan teknolojinin kendisidir. Veri toplamak, işlemek ve teslim etmekle ilgili teknolojilerin tümünü içerir.
  Bilgi teknolojilerinin üç temel görevi:
  BT, bilgisayar alanında bir alt alan olarak bilgi işlemle ilgili bütün işlemleri içerir. Bu anlamda BT profesyonelleri de bilgisayar donanım ve yazılım sistemlerini tasarlayan, geliştiren, destekleyen ve yöneten kişilerdir. Bunun dışında BT profesyonelleri bilgisayarların insanlara hizmet vermesini sağlarlar.Bilgi Teknolojilerinde (BT) yaşanan hızlı gelişmeler, iş yaşamını tümüyle değiştirmiş, ayrıca küreselleşmenin yayılmasına yardımcı olmuştur.BT, bilgisayarları kullanarak bir dizi sorunu çözmeyi sağlar. Bilgisayarın kullanımındaki temel kavramlar:· Bilgi işlemek için bilgisayar.· Verileri saklamak· Bilgisayar ağları ve iletişim.
  A. Bilgi Teknolojisi’nden NASIL YARARLANILIR?

  BT, bilgisayar ve iletişim teknolojisiyle birlikte çok sayıda olanak sağlar:Mesajlaşma: E-mail yoluyla bir yerden bir yere mesaj göndermek. E-mail kişisel ve iş yaşamında iletişimin önemli bir parçası olmuştur.Bilgi elde etme: Teknolojik gelişmelerle birlikte verilerin klasik yöntemlerle saklanmasının (depolanmasının) yerine bilgisayarlar üzerinde daha hızlı, güvenilirve kolay erişilebilir şekilde saklanması olanaklıdır.Makinelerin ve işlemlerin kontrolü: Bilgisayarlar birçok kurum ve fabrikada insanların elle yapamayacağı işleri yapmak için kullanılır.
  Bilgi Teknolojisi ne yapar?

  · Verimliliği ve etkinliği artırır.· Düzenli işlemleri otomatikleştirir.· Yetenekleri ve bilgiyi artırır.· Bilgiye erişimi sağlar.· Bilgiyi yönetmemizi ve bilgiyi yorumlamamızı artırır.· İletişimi artırır.GÖZDEN GEÇİRME
  1. Bilgi teknolojisi nedir?
  2. Bilgi teknolojisinin kapsamını açıklayınız.Bilgi teknolojileri nelerdir
  Bilgi Teknolojileri Ve bilgi Teknolojilerinin Amaçları
  Bilgi teknolojileri olarak adlandırılan konu, sürekli hayatımızda, karşımıza çıkmaktadır. Peki bilgi teknolojileri nedir, bu konuda, bilgi teknolojilerini kullandığımız kadar bilgi sahibi miyiz? Eğer bu soruya cevabınız ”Hayır” ise, gelin hep birlikte, bilgi teknolojileri nedir, bunu bir öüğrenelim:
  Bilgi teknolojileri nedir? Bilgi teknolojileri, bilginin ortaya çıkartılması, ortaya çıkartılan tüm bilgilerin toparlanması, toparlanan bilgilerin biriktirilmesi, biriktirilen bilgilerin, gerekli şekillerde işlenmesi, bir araya gelen bilgilerin işlenmesinin ardından elde edilen bilgi bütününün yeniden kontrolden geçirilerek toparlanması, toparlanan bilginin gerekli yerlere yayılması, yayılan bilgilerin korunması ve, tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçların tamamına bilgi teknolojileri adı verilmektedir.
  Oldukça karmaşık bir dünyada yaşadığımızı; ve karşımıza çıkan şeylerin anlamlarını yorumlamakta zorlandığımızı düşünecek olursak, bilgiye ulaşmamızın, ulaştığımız bilgiyi kullanmamızın; ve kullanacağımız bilginin bize ne gibi getirileri olacağını bilmenin gereksinimini her zaman yaşıyoruz. Ve biz insanlar olarak, bu bilgileri nasıl elde edeceğimizi, ne şekilde dağıtacağımızı kolay kolay anlayamıyoruz. Bu nedenle de bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimini daha kolay algılayabiliyoruz. Ve günümüzde geliştirilmiş olan pek çok bilgi teknolojisi olduğunu biliyoruz. Bilgi teknolojileri nelerdir diyecek olursanız,
  Bilgi teknolojileri nelerdir sorusuna verilebilecek cevaplardan ilki, video kamera, televizyon, kaset çalar ve uydu sistemleridir diyebiliriz. Bu saydığımız bilgi teknolojilerini şöyle bir düşünecek olursanız, bu araçlar sayesinde, bilgi elde edebileceğinizi; ve elde ettiğiniz bilgileri de yine bu araçlar ile dağıtabileceğinizi kavrayabilirsiniz.
  Bilgi teknolojileri nelerdir sorusunun bir diğer cevabı da, veri tabanı uygulamaları, elektronik arşivler; ve optik disklerdir. Bu araçları da kullanmayanınız yoktur; ne amaçla kullanıldığını tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır. Bu saymış olduğumuz araçlar, bilginin depolanmasında kullanılan araçlardır. Bir bilgisayardan başka bir bilgisayara veri taşımak da bu belirtilen araçlar sayesinde oldukça kolay hale gelmektedir.
  Bilgi teknolojileri nelerdir sorusunun son cevabı ise bilgisayarlardır elbette. Bilgisayarların olmadığı bir bilgi teknolojisi düşünülmemektedir. Bilgisayar ile bilgi, her türlü işlenebilme özelliğine sahip olacaktır.
  Bilgi teknolojileri nedir, bilgi teknolojileri nelerdir sorularının cevabını bulduktan sonra, bilgi teknolojilerinin amaçlarına da kısaca göz atacak olursak, bilgi teknolojilerinin amaçları arasında, bilgi teknolojilerini tanımlarken bahsetmiş olduğumuz kavramlar bulunmaktadır. Bilgi edinmek amacı ile kullanılan bilgi teknolojileri, elde edilen bilgiyi dağıtmak amacı ile de kullanılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin amaçları arasında yer alan bir diğer etken de bilgiyi işleme amacıdır elbette. Elde edilen bilgiden pek çok sonucun çıkartılması amacı ile de bilgi teknolojileri kullanılabilmektedir. Bilgi teknolojilerinin amaçları arasında, kullanıcılarının mantıklı davranmasını sağlamak; ve eğitime destek vermek de vardır elbette…
  Bilgi Teknoojilerinin Amaçları
  Konu etiketleri:bilişim teknolojileri nerelerde kullanılır, bilgi teknolojisi nedir, bilgi edinmek için hangi araçları kullanırız, bilği teknolojilerı nelerdir, bilgi teknolojilerini hangi amaçla kullanırız, bilişim teknolojileri nerelerde ve nasıl kullanılır, bilişim teknolojisi nerelerde kullanılır, bilgi teknolajisi ödevi, bilgi teknolojileri hangi amaçla kullanılır, bilişim teknolojileri nerelerde nasıl kullanılır
  Bilişim Teknolojileri Nedir?
  Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, depolanmasında, işlenmesinde, lar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir. Bilişim teknolojisi iletişim ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tamamı için kullanılan bir kavramdır. Bilişim teknolojisinin 4 temel kategorisi bulunmaktadır:
  • Yazılım• Ekipmanlar• Donanım• HizmetlerBilişim teknolojileri reform nitelikli değişimlere neden olmaktadırlar. Bu teknolojiler, ülkelerin birinci veya uçuncu sınıf olmalarını belirleyecek kadar büyük bir öneme sahiptirler. Bilişim teknolojileri vasıtasıyla bilgiler istenilen noktalara geleneksel yollardan milyonlarla ifade edilebilecek bir oranda daha hızlı ulaştırılabilmektedir. Bilişim toplumunun yolunun açılması ve gerçekleşmesi, “içerik” (bilgi) ve ‘teknoloji”nin (bilgi teknolojisi) bütünleşmesiyle sağlanacaktır. Bilişim teknolojisinin altyapısı bilgisayar ve diğer iletişim araçlarına dayanır ancak bu teknolojide insani unsuru yok sayılamaz. Bu teknolojiyi yarısı donanım, yarısı yazılımdan oluşan bir elmaya benzetirsek; insanı da bu elmanın oluşumunu sağlayan özsuya benzetebiliriz. Zira donanımın da yazılımın da geliştirilmesi insanın yaratıcılığına ihtiyaç duymaktadır. Bu teknolojiler esasen insan aklının yansımasından başka bir şey değildirler. Bilişim teknolojisi, yaşamımızın her alanında her türlü işimizin yapılmasında bize yardımcı olmakla beraber bizi birçok angaryadan da kurtarmaktadır. Yani bize özümüze daha fazla zaman ayırma ve yoğunlaşma imkânı ermektedir. Buna imkân bulmuş insan zekâsının daha neler başarabileceğini hayal etmek bile gerçekten zordur. Bilişim teknolojisi diğer bütün disiplinler ile ilgidir ve bunun neticesi olarak çok farklı biçimlerde uygulanarak bize sınırsız bir etki ve gelişme olanağı sunuyor. Bilişim teknolojileri, bilişim toplumunun hammaddesi olan bilgiye istenildiği zaman ve mekânda hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Bununla da yetinmeyip sürekli olarak yeni bilgilerin üretilmesine aracılık ederler. Bu teknolojilerle birlikte toplum yeniden şekillendirilmektedir. Tarım toplumunda dönüşümün motoru saban, sanayi toplumunda buhar makinesi, bilişim toplumunda ise bilgisayardır. Bilgi akış hızının artması beraberinde, bilim, teknoloji ve üretim üçgenin çevrimim hızlandırmaktadır. Bilişim teknolojileri yeni ekonomik yapının dinamiğini oluşturmaktadır.Bilişim teknolojileri ekonomik yapı üzerindeki büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Öncelikle, ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesine olanak tanımışlardır. Bu teknolojilere yapılacak yatırımlar ulusal ölçekli ekonomilerin büyüme oranlarını ve diğer bütün sektörlerini etkiler. Firmaların iç verimlilik oranlarını yukarı trende sokarken, dış çevreleriyle de ilişkilerinde yeni mekanizmalar içine girmelerine neden olmaktadırlar. Böylece iç ve dış süreç ayrımları ortadan kalkmaya yüz tutmaktadır. Firmalar, bilişim teknolojileriyle sağladıkları esneklikle maliyetlerini düşürmekte ve küresel ölçekli rekabetlere girişebilmektedirler. Etkilerine baktığımızda iletişim, bilişim ve genel yayıncılık alanlarında meydana getirdiği “yakınsama” dır. Yakınsama, kişisel bilgisayarın, iletişimin ve televizyonun erişilebilir bir kullanıcı tecrübesinde birleştirilmesidir. Internet üzerinden TV-radyo yayını, TV birimlerine getirilen Internet servisleri, gezgin telefonlar, elektronik posta gibi uygulamalar örnek olarak gösterilebilir.

+ Yorum Gönder


bilgi teknolojileri hangi amaçla kullanılır,  teknolojik aletleri bilgiye ulaşma noktasında nasıl kullanmalıyız,  bilgi teknolojileri hangi amacla kullanilir,  teknolojik aletler hangi amaçla kullanılır,  bilgi teknolojilerini hangi amaçlarla kullanılır,  bilgi ve iletisim teknolijileri günlük yasantimiz dan en cok hangi amaclar icin kullanilir