+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Böcek Alemi Forumunda Böceklerin Bacaklar Bacak tipleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Böceklerin Bacaklar Bacak tipleri
  Böceklerin bacak tipleri ile ilgili bilgi


  Böceklerin bacakları nasıldır  (arthropodium): Her göğüs segmentinde bir çift olmak üzere toplam 3 çift bacak bulunur. Köken olarak, vücut yan duvarlarının segmentsiz uzantılarından meydana gelmiştir. Daha doğrusu halkalı solucanların (Annelida) parapodiumlarından türemiş, yere daha iyi dayanabilmek için zamanla karın tarafına doğru kaymışlardır (< A. Demirsoy, Yaşamın Temel Kuralları, sa:46). Bacak segmentleri birbirlerine ya esnek bir zarla, ya da birbirine uyabilen bir eklem oluşumuyla bağlanırlar. Bacağın vücuda bağlandığı yere kalça (coxa) denir. Daha sonra sırasıyla uyluk bileziği (trochanter), uyluk (femur), baldır (tibia) ve ayak (tarsus) kısımları gelir. En uçta çift tırnaktan oluşan pençe (ungues) yer alır. Tırnaklar arasında, çoğunluk derimsi yapıda, bazen sırt tarafı kitinleşmiş arolium denen bir balon vardır. Dinlenme sırasında simetrik olarak ön bacaklar öne, orta ve arka bacaklar geriye uzanacak şekilde durur. Böcekler bacak-ayak uçlarında yürürler. Bitler ise pençeye dayanarak yürürler.

  Bacak tipleri:

  yürüyücü bacak: En ilkel ve temel bacak tipidir. Örneği hamam böceğidir.
  sıçrayıcı bacak: Çok kuvvetli kaslarla donatılmış bir femur ve oldukça kuvvetli bir tibia bulunur. Örneği çekirge ve pirelerdir.
  çengelli tutunucu bacak: Ucunda tutunmak için bir kanca bulunan küt ve tek segmentli tarsus taşır. Örneği bitlerdir.
  toplayıcı bacak: Bacağın tibiası genişleyerek polenleri toplayabilmek için, dış kısmında, uzun kıllarla çevrilmiş bir polen sepetçiği ve bununla ilişkin olarak aynı yerde boyuna bir çöküntü oluşur. Örneği işçi arılardır.
  temizleyici bacak: Duyargaları toz ve polenlerden temizleyebilmek için, ön bacakta tibia, belirgin olarak femurdan daha küçüktür ve ön uç kenarı fibula denen hareketsiz bir çıkıntı taşır. Örneği arılardır.
  yüzücü bacak: Tibia ve özellikle segmentsiz tarsus, eğilmez bir plaka şeklinde gelişerek kürek gibi kullanılır. Örneği Notonecta 'dır.
  yakalayıcı bacak: Coxa, çok fazla uzayarak, öne doğru yöneltildiğinde ön bacağın başın çok ötesine uzanması sağlanmıştır. Femurun ön kenarı ise birçok dişçikle bir testere gibi tırtıklanmıştır. Femurun karşısına gelen tibia, bir çakının kapanması gibi, femur üzerine çok hızlı bir şeklide kapanır ve böylece av sımsıkı yakalanmış, çok defa da kısmen parçalanmış olru. Örneği peygamberdevesidir.
  kazıcı bacak: Öne doğru yönelmiş bacaklar, bir kulaç atar gibi, yanlardan döndürülerek arkaya doğru itilir. Genişlemiş olan tibia bir kürek gibi hizmet görür. Örneği danaburnudur.
  yapışıcı bacak: Kavuşma sırasında dişiyi yakalayabilmek için bir yapışma organı gelişmiştir. Örneği Dytiscus 'tur.
 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Böceklerin bacak tipleri hakkında bilgi


  Böceklerin bacakları nasıl olur


  Ergin böceklerin hemen hepsi, her toraks segmentinde bir çift olmak üzere üç çift
  bacağa sahiptir. Larva ve nimflerde ise bu sayı değişebilir.
  Yapısal olarak böcek bacakları 5 kısımdan oluşur:
  Koksa (Bacağın toraks segmentine bağlanan kısmı)
  Trochanter (Koksa ile femurun kolay hareket etmesini sağlayan bir bilye görevi
  görür)
  Femur (bacağın uzun ve kuvvetli kısmıdır)
  Tibia (ince ve uzun yapıda olup çoğunluk diken çıkıntılara sahiptir)
  Tarsus (1-5 segmentten yapılmıştır, son segmenti ucun-da “pretarsus” adını alan
  uzantı bulunur)
+ Yorum Gönder


böceklerde bacak tipleri