+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Böcek Alemi Forumunda Scarab Böceği Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Scarab Böceği Hakkında Bilgi
  Scarab Böceği Hakkında Bilgi

  Scarab Böceği.jpg


  Skarabe eski Mısır’daki en yaygın sembollerden biridir. Mısır tradisyonunda farklı bağlamlarda, üç değişik anlamda kullanılmış olan sembolün simgelediği anlamlar şöyle açıklanır:

  Ra’nın “khepre” şeklini temsil eden kullanımlarında kozmik evrenin meydana getirilişini simgeler. Bu böceğin üreme biçimi, kendi kendini doğuran, daha doğrusu kendi kendinin nedeni olan yaratıcı güç “Phtha”nın evrendeki kozmik nesneleri şekillendirerek oluşturmasını temsil eder. Burada söz konusu olan güç, yoktan var eden değil, “var edilen”i biçimlendiren bir güçtür. Mısır’ın hiyeroglif yazısında “olmak”, daha doğrusu “verilen biçimi alarak varlık haline dönüşmek” anlamına gelen “hpr” ya da “kheper” fiili ayakları açık bir skarabe ile yazılır. İlah Khepra’nın adı da bu fiilden türemiştir.
  Güneş ile birlikte kullanımlarında, Güneş sistemi’nin kendisine yaşam veren, kendisini yöneten Sirius Sistemi ile ilişkisini simgeler. Böceğin yumurtalarını koyduğu ve itme gücüyle yuvarladığı küre, kozmozda bir güçle yuvarlanıp giden bir ateş küresi olan ve tohumlarını Sirius’ten alan Güneş’i simgeler. [1] Sembolün bu anlamdaki kullanımında, sembole genellikle Güneş’i simgeleyen bir diskin eşlik ettiği görülür.
  Ölüm ve ölüm-ötesi konularıyla ilgili olarak kullanımında ise reenkarnasyonu simgelemek üzere kullanılırdı. Bununla birlikte skarabenin eski Mısır’da aynı zamanda bir tür muska olarak da kullanıldığı bilinmektedir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Scarab böceği çok eski bir böcektir. ayrıca bu böcek türü eski zamanlardan beri mısırlılarda bir sembol olarak kullanılmaktadır. hatta bu böceği mumya adlı yabancı filmi izlediyseniz görmüşsünüzdür. oradada bu böceğin mısırlılar için bir simge olduğu gayet açık ve net bir şekilde gösterilmektedir.
+ Yorum Gönder


skarabe