+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Lenfoma belirtileri ve Lenfoma Tedavisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Lenfoma belirtileri ve Lenfoma Tedavisi
  Lenfoma Nedir


  Lenfomalar, lenf bezlerinin tümörleridir. AlDS'li hastaların yüzde 5-15 kadarında lenfomalar da görülmektedir. Bunlar, Hodgkin lenfoması ve Hodgkin olmayan lenfomalar diye iki gruba ayrılırlar ve AlDS'-lilerde daha çok Hodgkin olmayan lenfomalar görülür. Hodgkin olmayan lenfomaların iki tipi AlDS'de özellikle görülmektedir:

  a. Burkitt lenfoması.
  b. Lenfoblastik lenfoma.

  Burkitt lenfoması, muhtemelen Epstein-Barr virüsünden olmakta-dır. Bu virüs, merkezi Afrika'da pek sıktır ve aynı bölgede Burkitt len-foması da çok görülmektedir. Bu virüsün AlDS'lilerde de enfeksiyon yaptığını yukarıda görmüştük. Burkitt lenfoması, yüz ve çenede (Afri-ka tipi) şişlikler yaptığı gibi, karında kitleler de (Amerikan tipi) oluştu-rabilmektedir.
  Lenfomaların tedavisine, erken devrelerde radyoterapi, ilerlemiş devrelerde ilâç tedavisi (kemoterapi) kullanılır. Bazen her iki tedavi şek-linin birlikte kullanılması da gerekebilir.

  Diğer Kanserler

  AlDS'li hastalarda görülen diğer kanserler arasında ağız, anüs (ma-kat) ve rektum kanserleri sayılabilir. Bunlar cinsel faaliyetler sırasın-da zedelenen dokulardır ve bu hastalardaki enfeksiyonlarda görülen herpes virüslerinin bu kanserlere yol açtığı düşünülmektedir. Herpes virüsünün Vinci tipi ağız-dil kanseri, herpes virüsünün 2'nci tipi ise rektum ve anüs kanserleri yapmaktadır.

  AlDS'li hastalarda bu çeşitli kanserlerin oluşunu şu şekilde izah etme eğilimi vardır: Önce LAV/HTLV-III virüsü vücuda girip enfeksi-yon yapar ve bağışıklığı yok eder. Bunun arkasından fırsatçı enfeksi-yonlar (cytomegalovirüs, Epstein-Barr virüsü veya herpes simplex I ve II virüsleri) vücudu istilâ eder ve yukarıda gördüğümüz kanserleri bu virüsler oluşturur.

  Eğer bu hipotez doğruysa, kanser ihtimalinin virüs enfeksiyonlarıyla paralel gitmesi beklenir. Gerçekten de öyle olmaktadır. AlDS'li hastalar arasında virüslerin en çok bulunduğu grup, homoseksüel er-kekler grubudur, ve kanserler en çok bunlar arasında görülmektedir. Meselâ, homoseksüel ve biseksüel erkek AlDS'li hastalarda Kaposi sarkomu sıklığı yüzde 46 iken, heteroseksüel AlDS'lilerde bu sıklık yüz-de 7 dolaylarındadır.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Lenfoma, Kanser çeşitleri arasında en yaygın olan ancak tedavisi de en çok yapılıp başarıya ulaşılan bir tür kanserdir. Bu hastalık çocuklarda ve erişkinlerde de görülebilir. Bu hastalığa en çok uzun süren enfeksiyon hastalıkları neden olur.
+ Yorum Gönder