+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Tularemi Nedir Tularemi Hastalığı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Tularemi Nedir Tularemi Hastalığı
  Tularemi Nedir, Tularemi Hastalığı

  Ön planda kemirgenlerde (tavşan, fare, sincap vb.) öldürücü nitelikte olan bu hastalığın etkeni Pasteurella Tularensis'tir. Hastalık hayvanlardan doğrudan temasla geçe-bildiği gibi sinek ve kenelerle de taşınabilir.

  Kuluçka devresi: Ortalama üç gün.

  Tularemi Hastalığının Belirtileri: Hastalık birdenbire hızla yükselen ateş, şid-detli baş ağrısı, kırıklık, bulantı, kusma ve ishalle ortaya çı-kar.

  Süreci: Pasteurella Tularensis yeri saptanamayan genel mikroplanmalara neden olduğu gibi, deride, gözde, akciğerler-de, ve sindirim yolunda da yerelleşebilir. Dış tularemide bulaş-manın başladığı yerler eller, gözler ve ağızdır. Buralarda önce küçük bir kabarcık oluşur, sonra ur şeklinde büyüyerek par-çalanır. Bulaşma yeri nedeniyle bu bölgelerdeki lenf bezleri şişer ve ağrır. İç tularemi ise, akciğer tüberkülozu ya da bağır-sak nezlesine benzeyen bir seyir izler. Böylece, vücuttaki tüm lenf bezleri şişip ağrıyabilir. Ateş durumu çok değişkendir. Ço-ğu kez kızamığa benzer deri döküntüleri ateşi izler. Tedavi edil-meyen hastalık 2-4 hafta sürer. En sık görülen yan etkisi lenf bezlerinin iltihaplanmasıdır.

  Tularemi Hastalığı Tedavisi: Ölüm oranı ilaç tedavisi nedeniyle oldukça düşük-tür. İyileşme kimi zaman aylar sürebilir. Antibiyotikler aracı-lığıyla hastalığın tedavisinde büyük aşamalar sağlanmıştır» Lenf bezlerinin iltihaplı durumlarında cerrahi tedavi gereke-bilir.

  Korunma Yolları: Hastalık ve ölüm halinde sağlık kuruluşlarına bilgi verilmesi gereklidir. Salgın durumlarında hastalık yapan hayvanların yok edilmeleri zorunludur. 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Belirtileri aniden yükselen ateş, baş ağrısı, kırıklık, bulantı, kusma ve ishaldir. Türkiye'de en sık kirli arındırılmamış sularla bulaştığından, buna bağlı olarak boğaz ağrısı, ateş, yutkunma zorluğu oluşur.
+ Yorum Gönder


tularemi nedir