+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?
  Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları

  a) Kaynağa yönelik önlemler

  Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için enfeksiyon zincirinin ilk halkası olan kaynağın türüne göre önlem alınmalıdır. Eğer kaynak insan ise öncelikle hastalığın erken tanısı, tedavisi ve kişinin dinlenmesi sağlanmalıdır. Tanı ve tedavi öncelik-le sağlık personeli tarafından yapılır. Bu arada hasta ziyaretinden kaçınılması, hasta ile sağlam kişilerin temasının kesilme-si en kolay önlemlerdir. Eğer kaynak hayvansal ve tedavi edilemiyorsa hastalığı yaymaması için hayvan zararsız duruma ge-tirilmelidir. Kaynak cansız maddelerse bunların insanlardan uzaklaştırılması ya da insanın onlardan uzak durması sağlan-malıdır. AİDS olmuş insan ya da kuduz kedi, köpek vb. hayvanlar ölmüşse bunlar derin mezarlar açılarak uygun yöntemler-le gömülmelidir. Deprem gibi doğal afetlerde, enkaz altından çıkan cesetlere olası mikropları yok etmek için formaldehit uy-gulanarak en hızlı şekilde gömme işlemi yapılmalı ve mezarlık çevresi kireçlenmelidir. -~

  b) Bulaşma yollarına yönelik önlemler

  Önlemler doğrudan ve dolaylı bulaşma yollarına yönelik olmak üzere iki kısımda incelenebilir:

  /Doğrudan bulaşma yollarına yönelik önlemler, hastalığın ya da hastalık etkeninin çeşidine göre değişir, yani has-talıklara özeldir. Cinsel ilişkiyle, hava yoluyla ya da kanla bulaşan hastalıklar bu tür hastalıklardır. Bunlara karşı alınacak ön-lemleri şöyle sıralayabiliriz:

  * Cinsel ilişkiyle geçen AİDS, frengi, bel soğukluğu, hepatit gibi hastalıklardan korunmak için hastalık şüphesi olan kişilerle ilişkiye girilmemeli, ilişkide bulunulursa kesinlikle prezervatif (kaput) kullanılmalıdır. Yine de en ufak bir şüphede he-kime gidilmelidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmada en güvenli önlem ise tek eşliliktir.

  * Hava yoluyla bulaşan hastalıklarda hastalar sağlam kişilerden ayrılmalıdır.

  * Kan yoluyla bulaşan hastalıklarda, hasta kanıyla temas edilmemelidir.

  Dolaylı bulaşma yollarına yönelik önlemleri de aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  * Vektörlerle savaş amacıyla sivrisineklerin üredikleri su birikintilerini kurutmak, karasineklerin ürediği artık ve atıkla-rı açıkta bırakmamak öncelikli önlemlerdir. Vektörler uygun durumlarda biyolojik mücadele yoluyla ya da böcek öldürücü ilaç-larla yok edilmelidir.

  Yiyecek ve içecekler açıkta bırakılmamalı, açıkta satılan gıdalar satın alınmamalıdır. Bozuk gıdalar, ilgitif kişiler ta-rafından uygun yöntemlerle imha edilmelidir. 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Her doğan çocuğa, zamanı geldiğinde aşı yapılmalı. Vücudu devamlı kuvvetli tutmalı, dengeli ve sağlıklı yeme ve içmeye çok dikkat edilmelidir. Temizlenmemiş kirli yiyecekler yememeli, vücut temizliğine gereken dikkati göstermeliyiz.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Temas Yolu ile Bulaşan Hastalıkları


  Havlu ve çarşaf gibi insanların ortak kullandığı malzemelere bakteri ve virüsler yapışır. Bu maddelerin başka insanlar kullandıktan sonra virüsler o insana geçer ve kişinin hastalığına sebep olur. Bulaşıcı hastalıklar genellikle insandan insana geçer. Bunun yanında açık yaralar, deride mantar oluşumu gibi nedenler de bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasında etkilidir. Savaş, göç, sel baskını gibi insan hayatını doğrudan etkileyen olaylar yüzünden bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşabilir.

  Enfeksiyon yoluyla veya solunum yoluyla bulaşan nezle, grip gibi hastalıklar insanlar arasında en sık görülen bulaşıcı hastalıklardır. Bununla birlikte kene, sivrisinek, böcekler ve diğer haşerelerden insanlara geçen hastalıklar da bulunmaktadır. Bu hayvanlar çevredeki zararlı mikrop ve mikroorganizmaları vücutlarında barındırır ve kan yoluyla etkileşime girdikleri insanlara bu mikropları bulaştırabilir. Bu hastalıklar çoğu zaman ölümcül olabilir.

  Vücudun nemli ve karanlıkta kalan yerlerinde zamanla mantar denilen mikroorganizmalar kaşıntı ve deri hastalıklarına neden olabilir.

  Uyuz parazitinin insan derisine yapışarak zamanla kabarcıklar ve yaralar oluşturmasıyla da bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkabilir.

  Doğada ve toprakta bolca bulunan tetanoz bakterisinin yaralardan kana sızması sonucu bu hastalık oluşabilir. Belirtileri çene, kol ve bacaklarda ağrılı kasılmalardır.

  Hijyenik temizlik hastalıkların bulaşma riskini azaltır. Bunun yanı sıra bulaşıcı hastalıkların aşılarını yapmak da bizleri hastalıklardan koruyacaktır.


+ Yorum Gönder


bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları nelerdir,  bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları nelerdir,  bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları vikipedi,  hastalıklardan korunma yolları vikipedi,  bulaşıcı hastalıklar nelerdir vikipedi,  bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları nedir