+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Tiroid Kanseri Olan Ne Kadar Yaşar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tiroid Kanseri Olan Ne Kadar Yaşar
  tiroid kanseri olan ne kadar yaşar kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Tiroid Kanseri Olan Ne Kadar Yaşar Hakkında Bilgi


  Anaplastik karsinoma, insanda görülen en saldırgan kanserlerden biridir. Çok nadirdirler. 70 yaş ve üzerinde görülürler. Çok az hasta 12 aydan fazla yaşar. Medüller tiroit kanserleri tüm tiroit kanserlerinin%5-10’u bu tiptir. Kalıtsal tipleri vardır. Takipte serumda kalsitonin ve karsinoembriyonik antijen düzeylerinin tesbiti önemlidir. Kalsitonin ayrıca teşhis için de kullanılır. Klinik meduller kanserlerde 10 yıllık sağ kalım oranı yaklaşık%65 düzeyindedir. Erken dönemde ailesel tarama esnasında saptanan hastalarda ise bu oran%90’a yükselmektedir.

+ Yorum Gönder