+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Neden Unutuyoruz? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. AGMEHMET
  Administrator

  Neden Unutuyoruz?
  Niçin Unutuyoruz Hakkında Bilgi


  Unutmamak için ne yapmalıyız..

  Unutkanlık nedir?

  Her insanda olan unutkanlık Psikologların bozucu etki kurallarıyla ilgilenmeleri bunların sınırlı uygulama değerlerinden dolayı değil, unutmada ki önemli rollerinden dolayıdır.

  Bu kurallar kısmen de olsa, niçin unuttuğumuzu açıklamaktadır.

  Çünkü bize unutmamızın, öğrendiklerimizin hatırlamak istediklerimiz üzerindeki bozucu etkisine bağlı olduğunu gösterir. Fakat, acaba bu kurallar unutmanın ne kadarını açıklayabilir?

  Kuramsal açıdan, unutmanın iki nedeni olabilir.
  Bunlardan biri bozucu etki, diğeri ise bellekteki çözülmedir.
  Her iki görüş de kuram olarak sunulmuştur, ikincisi bazen "sızan-kova hipotezi" (leaky-bucket hypothesis) adıyla anılır (Miller, 1956). ilk bakışta bu kuram daha çekici gelmektedir; çünkü, çoğu kimse unutmanın "doğal olarak" kendiliğinden meydana geldiğini kabul eder. Oysa yapılan deneyler, bozucu etkinin unutmada önemli bir rolü olduğunu, dolayısıyla unutmanın sadece bellek izinin silinmesi olamayacağını göstermiştir (Underwood, 1957).

  Bu durumda, unutmayı açıklarken etkenlerden her birine ne kadar ağırlık verebiliriz?Söz konusu kuramlar, deneysel olarak karşılaştırılamaz. Çünkü, laboratuvarda bile bozucu etkiden tamamen arınık bir durum düzenleme olanağımız yoktur. Denekler, deneyden önce bazı faaliyetler yapmışlardır; ve bunlardan bazıları deneyde söz konusu olan faaliyete benzer olabilir (ileri doğru bozucu etki). Aynı şekilde, öğrenme işlemiyle hatırlama işlemi arasında da bu tür faaliyetler yer alabilir (geriye doğru bozucu etki). Psikologlar, sadece bozucu etkiyi en aza indirmeye veya meydana geldiğinde ne ölçüde olduğunu tayin etmeye çalışabilirler.

  Geriye doğru bozucu etkiyi azaltmanın bir yolu, deneklerin bir malzemeyi öğrenmeleri ile hatırlama testi arasında uyumalarını sağlamaktır. Bu yolla yapılan eski bir deney, bu gün psikolojide klasikleşmiştir (Jenkins ve Daltenbach, 1924). Deneklere laboratuvardaki yatağa yatmadan önce, 10 anlamsız heceden oluşan bir liste öğretilmiştir. Uykuya dalmalarından itibaren 1, 2, 4 ve 8 saat gibi değişik süreler sonunda uyandırılan deneklerin hatırda tutma miktarı, hatırlama tekniğiyle saptanmıştır.

  Aynı deneklere daha sonra, ilkine eşdeğerde başka bir liste öğretilip, bu sefer 1, 2, 4 ve 8 saatlik normal, günlük faaliyetlerinden sonra hatırlama miktarları yine aynı yöntemle ölçülmüştür. Uykudan sonraki hatırlamanın çok daha iyi olduğu görülmüştür. Her iki koşulda da hatırlama miktarı ilk bir kaç saat içinde hızla azalmıştır. Daha sonra, günlük faaliyetlerine devam eden denekler için hemen hemen sıfıra kadar düşen hatırlama, uyuyan deneklerde %50 civarında kalmıştır.

  Bu tür araştırmalar, çözülme kuramlarının aleyhine kanıt olarak kullanılmış, bozucu etkiye dayanan açıklamaları ise desteklemiştir. Fakat yukarıda sözü edilen deney, sadece geriye doğru bozucu etkiyi ele almış, ileriye doğru bozucu etkiyi kapsamamış tır.

  İleriye doğru bozucu etkiyi incelemek için daha değişik bir deney deseni gerekir, örneğin, deneklere anlamsız hecelerden oluşan tek bir listenin öğretildiğini ve 24 saat sonra hatırlamanın ölçüldüğünü farzedin. Genellikle o zamana kadar listenin %65'i unutulmuş olur. Bu yüksek unutma miktarı, deneğin öğrenmeyle hatırlama arasında yaptığı şeylerin etkisiyle açıklanamaz. Çünkü, deneğin laboratuvar dışındaki faaliyetleri, deneydeki faaliyetlerinden o kadar farklıdır ki, bozucu etkinin çok az olması beklenir. Ancak, bir de deneğin daha önceki sözel öğrenmeleri vardır. Yıllar boyunca yapılan bu sözel öğrenmeler, deneyde ileri doğru bozucu etki yaratmış olabilir.

  Psikologlar bu olasılığı doğrudan doğruya test edemezler. Çünkü, bozucu etki yapabilecek daha önceki öğrenmeyi dakik şekilde ölçemezler. Buna karşılık deneyciler, deneklere iki veya daha fazla liste öğretirler (Underwood, 1957); sonra da, bir listenin hatırlanmasının daha önce öğrenilen liste sayısından ne derecede etkilendiğine bakarlar. Bu tür deney sonuçları önceki öğrenmenin güçlü bir etken olduğunu göstermektedir. Daha önce öğrenilen liste sayısı ne kadar çoksa, test edilen listenin hatırlanması o kadar azdır.

  Şu halde, hatırda tutma büyük ölçüde, yeni öğrenilen malzeme üzerinde ileriye doğru bozucu etki yapan eski öğrenmelerin varlığına bağlıdır. Bu bulguya laboratuvar dışına genelleyecek olursak eski öğrenmelerin, özellikle iyice yerleşmiş alışkanlıkların, sözel malzemenin hatırlanmasında bozucu etki kaynağı olacağı sonucuna varabiliriz. Bu olayın, unutmanın %100'ünü açıklayıp açıklamadığını bilemiyoruz; hiç bir zaman da öğrenemeyebiliriz. Mevcut bilgilere göre yapılacak bir tahminle, insanların unutmaları, büyük ölçüde önceki öğrenmelerine, fakat bir ölçüde de sonraki öğrenmelerine bağlıdır.
 2. Mesport
  Moderators

  Neden unutuyoruz ?

  Unutkan birisi miyiz ?


  Yaşımızın çok ileri olmamasına rağmen neden yapacağımız işlerin yada görüşme yapacağımız günlerin sırasını karıştırıyoruz ve hep zaman kaybına yol açıyoruz ? Biraz da bu konu üzerine kafa patlatalım Booom Birisi havaya uçtu sanki Evet ilk olarak erteleme huyumuzu ele alabiliriz. Bize ufak tefek görünen işlerle keyfimiz gelmediği için uğraşmıyor yada gideceğimiz görüşmelere hazırlanmadığımız için sonra yaparım diyerek erteliyoruz. Böylelikle yapacağımız önemli işler ve görüşmeler birikmekle bunların yanına bir de önemsiz işler eklenerek arapsaçı haline geliyor.


  Hemen hemen bir çoğumuz mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olduğumuz için, bu ufak tefek önemsiz işlerin halledilmemesini bir takıntı haline getirip canımızı sıkıyoruz.Yapılacak işlerimizi , söz verdiğimiz görüşme tarihlerini ve bu görüşme için hazırlanacak verileri her zaman ajanda tarzı bir günlükle ( pc ortamında da olabilir ) tutmayı alışkanlık edinmeliyiz. Böylelikle günü yaklaşan işlerin yada görüşmelerin kalan zamanını hesaplayarak ( tabir-i caizse yumurta kapıya dayanmadan ) kendimize çalışma altyapısı oluşturabiliriz.

  Zamanımız olduğunda yapılacak işleri 2-3 parçaya bölerek halletmek varken, bizler tek bir günde hepsini halletmeye çalışırız. Çünkü bütün madalyaları toplamak başlıca hedefimizdir.

  İsterseniz durumu nasıl kurtarabileceğimize bakalım. İşlerimizi maddeler halinde bir kağıda dökelim. Yanlarına sırası ile bu işe harcanacak zamanı ve bu işin nerede gerçekleşeceğini yazalım. Böylelikle işlerimiz ne kadar cok olursa olsun daha önceden planlamasını yapmış olmak , bu işler üzerindeki hakimiyetimizi arttıracaktır.


  İşlerin nerede olacağını not almamızın nedeni, aynı yerlerde olan işleri gruplamak ve buraya gidecek zamanı net olarak hesaplayabilmek.

  Aynı zamanda Çevremizdeki İnsanların Bize Faydaları isimli yazımızda geçen konuyu okuduysanız, işlerinizi yapacağınız istikametteki kişilerden de yardım alabilirsiniz. Çevrenizde size yardım edecek çok sayıda insan vardır , siz sadece onlara fırsat yaratın gerisini onlar halleder.

+ Yorum Gönder